Hukuk alanında yapılan inkilaplar-Cumhuriyet dönemi ders notu

HUKUK ALANINDA İNKILAP HAREKETLERİ
ı-ESKİ HUKUK-LAİK HUKUK
Osmanlı devletinde hukuk kuralları Şer-i ve Örf-i kurallara göre düzenlenmiştir. Osmanlılarda devlet düzeni bozuldukça hukuk düzeni de bozulmuş, hukuk düzeni toplumsal ilişkileri sağlıklı yürütme gücünü yitirdiği için inkılap koşulları ortaya çıkmıştır. Laik ve demokratik olmayan hukuk kurallarıyla kişi dokunulmazlığı, insan hakları, düşünce-kanaat – ifade-bilim ve sanat özgürlüğü söz konusu olamaz. Laik ve demokratik hukuk insan haklarının ve özgürlüklerinin güvencesidir.
Hukuk alanında inkılap yapılmasının nedeni çağdaş hukuk ve devlet düzenini oluşturmaktır.
2-TÜRK MEDENİ KANUNU
Hukukta birliği sağlayan medeni kanun sosyal devlet düzeninin kurulmasında, toplumun çağdaş görünüm kazanmasında , laikliğe geçişte çok etkili bir inkılaptır.
Medeni kanun, boşanmada ,mirasta, resmi nikahta, şahitlikte eşitlik, kadının istediği mesleğe girmesi ilkeleriyle kadın erkek arasında sosyal eşitlik sağlamıştır. Medeni kanunun kabul edilmesi, , halk evlerinin kurulması,
Tevhid-i Tedrisat kanununun kabul edilmesi gibi gelişmeler kadına eşit haklar tanımaya yöneliktir.
Mustafa Kemal, 1913’te Sofya’da söylediği “Çok eşliliğe son verilmesi, kadın sosyal hayatta yerini almalı” sözüyle medeni kanunun getirilerini savunmuştur.

İlgili Kategoriler

Tarih Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.