Kamu hizmeti görülme usulleri nelerdir?

KAMU HİZMETİ GÖRÜLME USULLERİ

MALİ İLTİZAM USULLERİ: İdarece kurulmuş bir hizmetin önceden kararlaştırılan bir bedel karşılığında özel bir kişi tarafından yürütülmesidir.

EMANET USULÜ: Kamu hizmetinin kamu kesiminde yer alan tüzel kişilere gördürülme usuludur.

Kamu görevi – kamu hizmeti nedir?

MÜŞTEREK EMANET USULÜ: İdare tarafından kurulmuş bulunan bir hizmetin özel kişilere gördürülme usuludur.

İMTİYAZ USULÜ: İdarenin özel kişiyle yaptığı sözleşme uyarınca belli bir kamu hizmetinin masrafları,kar ve zararı özel kişiye ait olmak üzere özel bir kişi tarafından işletilmesi.

RUHSAT USULÜ: İdarenin tek yanlı olarak vereceği izinle belli bir kamu hizmetini özel bir kişiye gördürme usuludur.

YAP-İŞLET USULÜ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar