Kamu görevi – kamu hizmeti nedir?

Kamu görevi – kamu hizmeti nedir?

İdarenin toplumun ortak ve sürekli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığı faaliyetlere kamu hizmeti denir. Ancak kamu hizmetlerinin mutlaka idare tarafından ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından yapılması gerekmez. Devletin ya da diğer kamu tüzel kişilerinin yakın gözetim ve denetimi altında olmak şartıyla özel kişiler de kamu hizmeti yapabilir. Hangi hizmetin kamu hizmeti olarak düzenleneceği kanunla belirlenir.

Kamu hizmeti ve kamu görevi kavramları Türk hukuk sisteminde çeşitli şekillerde tanımlanmakla beraber net bir ayrımı da yapılamamaktadır. Bu kavramlar, daha çok içtihatlar ve doktrin yorumlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır, fakat nesnel bir ayrım henüz yapılabilmiş değildir. Öğretide ve uygulamada yaygın olan ölçüye göre:

“devlete ait iktidar ve yetkilerin kullanılması suretiyle gerçekleştirilen faaliyetler kamu görevini oluştururken, devlete ait iktidar ve yetkilerin kullanılmasını gerektirmeyen faaliyetler ise kamu hizmeti olarak değerlendirilmektedir.”

Kamu hukuku usulüne göre hukuki tasarrufta bulunan veya işlem yapanlarla, bu işlemlerin yapılması sırasında kamu hukuku usulü çerçevesinde katkısı olan, bunların faaliyetlerine yardımda bulunan kimseler kamu görevi yaparlar ve maddi ceza hukuku uygulamasında memur sayılırlar. Kamu hukuku usulü dairesinde tasarrufta bulunmayan veya işlem yapmayan ve bu faaliyetlere kamu hukuku usulü dairesinde yardımda bulunmayan kimseler ise kamu hizmeti gören kimselerdir.

Kamu Hizmeti İle İlgili İçerikler

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.