Kamu harcamalarının artış nedenleri nelerdir?

Kamu harcamalarının artış nedenleri nelerdir?
Gerçek ve görünürde artış nedenleri olmak üzere ikiye ayınız. Görünürdeki artış ne-denleri; enflasyon, bütçede safı usulden gayrisafi usule geçiş, ayni ekonomiden nakdi ekonomiye geçiş, kamulaştırma, ülke sınırlarının ve nüfusun büyümesi. Gerçek artış nedenleri ise; devletin görevlerinin artması, savaş ve savunma harcamalarının artma-sı, teknolojik gelişmeler gibi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar