Kamu harcamalarının artış nedenleri nelerdir?


KAMU HARCAMALARININ ARTIŞ NEDENLERİ

Savaş ve Savunma Harcamalarında Artış (Askeri Nedenler)

İktisadi ve Siyasi Nedenler (Devlet Anlayışında Meydana Gelen Değişmeler) Sosyal devlet de artış olur.

Teknolojik İlerlemeler >  Öncelikle teknolojik ilerlemeler devletin yeni görevler üstlenmesine neden olabilir. Devletin doğal tekel malları üretmesinin temel nedenlerinden birisi de budur. Ağır giriş maliyetleri oluşturan bu girişimler teknolojik gelişme sonucu devletin yapmak zorunda olduğu harcamaları doğurmuştur. Elektriğin yaygınlaştırılması döneminde ve yine iletişim teknolojisindeki (günümüzde internet ve uydu şeklin-deki) gelişmeler harcamaların artmasına neden olmuştur. ikinci olarak, teknolojik gelişmeler kamu hizmetlerinin maliyetini artırmaktadır.

Sosyal Nedenler

Ekonomik büyüme beraberinde sosyal ihtiyaçların da çeşitlenmesine ve artmasına neden olmaktadır.

Nüfus Artışı


Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir