Edebiyat akımları-Dadaizm

Dadaizm

  • “Oyuncak tahta at” anlamına gelen Dadaizm, bir bunalım edebiyatıdır.
  • Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’da etkinlik kazandı.
  • Öncüsü Tristan Tzara’dır.
  • Dünya Savaşı’nın sonucunda oluşan çöküntü, güvensizlik, insanların inanç ve değer yargılarının sarsılması sanatçıları da etkiledi. İnsanoğlunun kendi ürettiklerini yine kendisinin yok etmesi sanatçıları, iki yüzlü saydıkları düzeni yıkmaya yöneltti. Bu yüzden dadaistler, sanatta her türlü geleneğe karşı çıktılar.
  • Var olan dil ve estetik kuralları kaldırmayı hedeflediler.
  • Akla dayalı her şeye savaş açarak kuralsızlığı ve sürekli değişmeyi hedeflediler.
  • Bu akım sonradan yerini sürrealizme bıraktı.

Dadaizmin önemli temsilcileri: Tristan Tzara, Francis Picabia

Türk Edebiyatı’nda dadaizmi tüm özellikleriyle benimsemiş bir sanatçı yoktur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar