AÖF İngilizce sınavını kolaylaştıran 110 maddede pratik tüyolar

AÖF ÇIKMIŞ SORULAR

1.   Soru am/is/are ile sorulmuşsa cevap am/is/are ile verilir.

2.   Are you ile başlamış somlar I am ile cevaplanır.

3.   you ile sorulmuş sorular I ile cevaplanır.

4.   was/were ile sorulmuş soruların cevabı was/were ile verilir.

5.   ado/does ile soruların kısa cevabı do/does ile verilir. Uzun cevapta does ile sorulmuş soruların cevabında fiil “s” takısı alır.

6.   did ile sorulmuş soruların kısa cevabı did ile verilir. Uzun cevabında ise fiilin 2. hali kullanılır.

7.   will/can/have got/has got ile sorulmuş soruların cevabında da vvill/can/have got/has got kullanılır.

8.   Cümlenin sonunda yesterday/last…./….ago gibi zaman zarflan varsa fiilin 2. hali ya da was/were aranır.

9.   Cümlenin sonunda tomorrow/next.. ,/later/ in two weeks-days/this… gibi zaman zarfları varsa cevapta will yada “ing” takısı aranır.

10.  “how often”ile sorulmuş soruların cevabı always/usually/often/sometimes/never”ya da “once “a week/ twice a year” gibi ifadelerleverilir.

11.  what/where/who/when/why/how gibi soru kelimeleri başlamış sorular Yes / No ile cevaplanmaz

12.  “am/is/are/do/does/vvill/did/can/have/has” ile başlamış sorular “Yes/No” ile cevaplanır

13.  Cümlenin orta yeri boşsa ve fiil ek almamışsa cevapta zaman zarfı olarak “ahvays/usually/often/ sometimes/never” aranır.

14.  “every” ile başlamış zaman zarflan cümle sonunda kullanılır.

15.  Cevapta fiyat yazılmışsa coruda “How much” aranır. “Cost” fıyatma gelmek anlamına gelir. Soruda varsa cevapta da vardır.

16.  “too” oldukça anlamına gelir sıfatı yanına alır. Bir şeyin yapılmayacağını anlatır. Kendisinden sonra gelen fiil “to” edatı alır.

17.  “enough” yeterince anlamına gelir sıfatı önüne alır. Bir şeyin yapılabileceğini anlatır. Kendisinden soma gelen fiil “to” edatı alır.

18.  Somda “size “varsa cevapta da “size” vardır. Somda “made of’ varsa cevapta “made of’ vardır

19.  “What do you think” bir şey hakkında ne düşündüğümüzü sorar.”Wbat do you think

boşluğa “of ’ gelir.

20.  “look nice on you/ him/ lıer ” birine yakışmak anlamına gelir. Giyilen kıyafetler doğru bedense ”right size” yanlış bedense “wrong size” denir.

21.  Cevapta “wool (yün), leather(deri), “cotton(pamuk), silk(ipek) gibi ifadeler verilmişse somda “made of’ aranır.

22.  “How much “ ile sorulmuş sorular ya miktar yada fiyat sorar.

23.  “Why” ile sorulmuş somların cevabı “because” ile verilir. Bir şeyin neden yapılmadığı sorulduğunda”Why not” sorusu sorulur.

24………… sonra “am/is/are “ ya da “have/has” varsa boşluğa “which” gelir.

25.  “need” ihtiyacı olmak anlamına gelir.

Genellikle “Your chair looks old. You……………………………………… a new one” ya da “ She is coming for lunch diner/ lunch” yapısı ile birlikte kullanılır.

26.  Soruda “would like/want” varsa cevapta “would like/want” vardır. Ama bazen “would like” lı somlara “want”ile cevap verilebilir.

27.  Somlar “Can I/Could I/May 1/ Would … like” ile somlmuşsa bu sorular izin sorularıdır cevapları “Yes, please/I am afraid /1 am sorry, I can’t” gibi ifadelerle verilir. Bu cümlelerle “some” kullanılabilir.

28.  Somlar “Can you/Could youAVill you / Would you like” ile somlmuşsa bu somlar rica sorularıdır cevaplan “yes, of course/I am afraid /1 am sorry, you can’t” gibi ifadelerle verilir. Bu cümlelerle “soıııe” kullanılabilir.

29.  “Some/a lotof/a few/a little” olumlu cevaplarda kullanılır, “any/much/many” som ve olumsuz cümlelerde kullanılır.

30.  Soruda “like/enjoy/prefer” varsa cevapta da “like/enjoy/prefer” vardır.

31.  “always” ile daly kelimesinin yerine ne kullanılabilir sorusunda “every day” cevaplanır.                   •

32.  Soruda “am/is/are” varsa yanma mutlaka “ing” takısı alan bir fiil gelir.

33.  “always”in zıt anlamlısı “nevef’dır.

34.  İki cümle verilmiş orta kısımları boş ve “but” bağlacı ile bağlanmış ise bir tarafta kesin “ııever” vardır.yada “but” dan önceki cümle olumlu ise somaki olumsuz veya önceki olumsuz ise sonraki olumludur.

35.  “Where are you from” somsu “Where do you come from” somsu ile aymdıı\(nereli olduğumuzu sorar.) Som “am/is/are + from” ile sorulmuşsa cevap “am/is/are + from” yapısı ile verilir. Som “come from” yapısı ile sorulmuşsa cevapta “come frotn” vardır. Cevaplarda ülke ya da şehir adı vardır.

 

 

36.  “nationality” milliyet sorar cevapta milliyet adı vardır. (English/Turkish/Japanese vb..)

37.  “What is your job / occupation?” sorusu meslek sorar. Bu soru What do you do” sorusu ile aynı anlamdadır. Bu soru bazen “What does she/he do” ile sorulabilir. Cevaplan I am / he is/she is a… ile verilebilir.

38.  “Where do you work” sorusu çalıştığımız yeri sorar. Cevapta mekân olarak çalıştığımız yeri veriyorsak “in” edatını; çalıştığımız firmayı veriyorsak “for” edatını ararız.

39.  “Where do you live” sorusu “Which town do you live in” sorusu ile aynıdır. Bu soruda “in” edatının yerinin cümle sonu olduğunu unutmayalım.

40.  Married: evli / single: bekâr / widow: dul / engaged: nişanlı demektir. “Are you married?” sorusunun cevabı “No” ile verildiğinde devamında “single” vardır.

41.  “Which language do you speak” sorusu konuştuğumuz dili sorar ve cevapta “speak” aranır.

42.  “Where are you staying” sorusu konakladığımız yeri sorar. Cevabında “hotel/motel/pension” gibi ifadeler vardır.

43.  hastalıkların çoğu “a/an” alır ancak “flu”/”German measles” gibi hastalıklar “the eki alır.”toothache” ise hiçbir ek almaz.

44.  Hastalıklarda “have got/has got” yapısı kullanılır.

45.  “What is the matter with you/him/her?” sorusu birinin nasıl olduğunu sorar. Bu sorularda ya hastalık bildirilir ya da “feel” fiili ile cevap verilir.

46.  “How are you?” sorusunun cevabı “I am fine/ver well/allright/OK” gibi cevaplarla verilebildiği gibi “feel” fiili ile “I feel beter / 1 don’t feel well” gibi cevaplarla da verilebilir.

47.  “vvearing” fiilinin yerine “in” edatı; “carrying” fiilinin yerine “with” eadtı kullanılır.

48.  Bir cümlede iki boşluk varsa birinci boşluğa sıfat (örneğin “careful”) ikinci boşluğa zarf (örneğin “carefully”) gelir. Yani ikinci boşlukta “-ly” eki almış kelimeyi aramalıdır.

49.  “What is the matter          you?” boşluğa

daima “with” gelir.

50.  Cevap “nothing” ile verilmişse soruda “what is the matter” vardır.

51.  “must” ile “have to/has to” zorunluluk anlatır. Bu kelimelerden sonra gelen fiil yalın halde kullanılır.

52.  İki boşluklu bir cümlede birinci boşlukta “can’t varsa” ikinci boşlukta “must” ile “have to/has to” kullanılmalıdır. Ya da tam tersidir.

53.  “drive” fiili yanma “car/bu/taxi” alır; “ride” fiili yanma bike/motorbike/horse/donkey/ camel/elephant” alır; “fly” fiili yanına “plane/airplane/aeroplane/helicopter” alır; steer fiili yanına “ship” alır.

54.  “want/would like” fiilleri kendilerinden sonra mutlaka “ to + fiilin birinci halini alırlar”

55.  “How can I get to / How do I get to” sorulamm ikisi de bir yere nasıl gideceğimiz sorar ve bu sorulam cevabında mutlaka tarif vardır. Taşıtla gidilecekse taşıtların önüne “by” edatı getirilir; yayan gidilecekse “on foot / by walking” kullanılır.

56.  take a taxi = catch a taxi = go by taxi her üçü de taksi tutmak ya da binmek anlamında kullanılır.

57.  “How far” sorusu uzaklık sorar bunların cevabında uzaklığı tam olarak soruyorsa m/km cinsinden cevap vardır. Eğer tam olarak bilmiyorsak ”about/nearly/almost / approximately” ifadelerinden birikullamlır.

58.  a long way= very far birbirlerinin yerine kullanılabilirler.

59.  “Go….. then you’ll come to     ” Kalıbı bir tariften sonra ulaşacağımız yeri belirtir. Bu kalıbı iyi bilmemiz gerekiyor.

60.  “run out of” kalıbım unutmamız gerekiyor. Özellikle soruda “gas / petrol station” gibi ifadeler varsa kesin benzinleri bitmiştir. Bu kalıbı kullanmak gerekir.

61.  “Where” sorusu her zaman yer sorar bu soruların cevabı “in / on /at /över / under / in front of /near / next to /betvveen/ inside/ outside/ at the back of’ ifadelerinden birisi ile verilir, “at the back of’ evin iç arka# tarafıdır ve “över” üstündedir ama temas yoktur unutmayın.

62.  Yönlerden önce mutlaka “in” edatı kullanılır. Ülkenin ya da şehrin yönünden bahsediyorsak bunlardan önce “of’ edatı kullanmalıyız.

63.  “Go….. corridor/garden/ Malatya

the garden/the house/ Elazığ” boşluğuna “through / into” gelir. İçinden geçerek bir yere ulaşmak anlamına gelir.

64.  “ten minutes/two hours walk from here” buradan yürüyerek 10 dakika/iki saat “demektir. What happened” Ne oldu anlamına gelir. “I!U be allright” Bir şeyim yok / “t hope so” Umarım / “about” bir sayıdan önce kullanıldığında “yaklaşık” bir isimden cnce kullanıldığına “hakkında” anlamına gelir.

 

 

65.  Gün isimlerinden, tarihlerden ve hafta içi günlerinden (vveekday) den önce “on” edatı; aylardan, yıllardan, günün öğünlerinden önce “in” edatı; haftasonu (weekend)ve saatlerden önce “at” edatı kullanılır.

66.  “What is/was the date today / yesterday?”

sorusunun cevabı “It is/was…………………………………. ” şeklinde verilir. “When is your birthday?” sorusunda cevap “It is on…………………… ” şeklinde verilir.

67.  “my birthday        ”ile başlayan cümlelerde

“on” edatı vardır. “ My birthdate” ile başlayan cümlelerde “ O ” vardır.

68.  Forthnight= two weeks Quaıterly= every three months Annually= every year

A year and a half = eihteen months

69.  Arrive in.. (şehir adı)

arrive at…. Mekan adı

70.  go on holiday= go away ile eş anlamlıdır

71.  with sugar= şekerli without sugar= şekersiz

72.  “take”fıili hiçbir edat almaz “last” fiili “for” edatı alır.

73.  İki gün adı ya da iki ay adı boşluklar arasında ardı ardına verilmişse bu boşluğa “ from*/ to” gelir.

74.  “whose” sorusu kimin olduğunu sorar. Cevaplan “my/his/her/our/their/your…” ya da “mine/yours/his/hers/ours/theirs”ile verilir. Bazen “belong to me/him/her/us/ them/yoır’ ifadesi ile veilcbilir. Özel isime “’s” taksi getirilerek (Aliîs) de verilebilir. “Whose” sorusu tekil bir nesne soruyorsa “is” çoğul souyorsa”are” yardımcı fiili alır.

, 75. “What.. like” nasıl ne gibi anlamına gelir. Bir insan için soruluyorsa dış görünümünden bahsedilir. Bir şehirden bahsediliyorsa o şehrin özelliğinden bahsedilir.

76.  “What is the weather like” hava durumu sorar cevabında “hot/warm/cool/cold” ya da “sunny/foggy/cloudy/windy” gibi ifadeler kullanılır. ”was” ilesorulmuşsa cevapta “was” aranır. “There is/was some rain/snow” gibi cevaplar da kullanılabilir.

77.  “enjoy/prefer/like” fiillerinden sonra gelen fiiller “-ing” takısı alır.Aynı zamanda “good at/bad at “ fıileri de “-ing” takısı alır.

78.  feel well= iyi hissetmek feel badly= kötü hissetmektir.

79.  “better t’non/ wnrsft “ karşılaştırma cümlelerinde ve talerden sonra da kullanılabilir.

80.  “How much” sayılamayan bir ismin miktarını “how many” ise sayıulabilen bir ismin sayısın sorar. Cevaplan olumlu olduğunda”al ot of/some/a little(how much için) /a few(how manyiçin)” kullanılır. ’There is only…. ” den sonra a “ little”;

“There are only      ”den soma “ a few” gelir.

81.  can/tin = tomatoes/peas/beans bar= chocolate/soap packet= sugar/cigarette/rice

j ar= j am/honey/marmalade tube= toothpaste bread= a piece of bread a slice of bread acrumbsofbread aloafofbread

82.  “Here you are” = buyurun anlamına gelir.

83.  “No none” cevapta varsa soruda” have/has got” vardır.

84.  ”Have/has”            fiilinden sonra gelen yardımcı fiil 3. haldedir.

85.  “just/already/never” cümle ortasında olumlu cümlelerde kullanılır, “ever” cümle ortasına soru cümlelerinde kullanılır.”yet” cümle sonunda olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.

86.  “Since” den sonra yıl/ay/gün/saat gelir “for” dan sonra bir rakam veilir ve sonra years/months/days/hours gelir.

87.  “once” kelimesi bir cümlenin sonunda ise cümledeki eylemin birkez yapıldığı anlatılır.”stili” varsa hala anlamına gelir ve “-ing” takısı almış fiillerle kullanılır.

88.  “will” kullanılan cümlede yapılacak işe o an karar verilmiştir, “going to” kullanılan cümlede önceden karar verilmiştir. Her ikisinden sonra fiilin birinci hali kullanılır.

89.  “Where is Ali” gibi sralarda “gone to” kullanılır. Soruda “been to varsa cevapta da “been to” vardır.

90..Cevaptan emin değilsek cevaba “I thilık” ile başlarızç

91.  Teklif         soruları “shall” ya da “let’s” ile başlar.

92.           “Is your name / sumame           ?” sorusunun cevabı her zaman “ It is …” ile başlar.

93.  “Is your name Robert?” gibi soruların cevabı “No” ile başlıyorsa cevabta başka isim aranır. Örneğin: “No, it isn’t. I am George” gibi.

 

94.   “What is the nght time?” sorusunda “rigiıt” kelimesinin yerine “ correct / exact / precise ” kelimelerinden biri gelir, (yani CEP kelimesinin baş harfleri.)

95.   “daily”: everyday

” on Sıındays / weekday ”: every Sunday / weekday

” at weekends / nights ” : every weekend / nights

“in the momings / aftemoons / evenings” : every moming / aftemoon / evening

96.   “What time is it?” sorusunun cevabı her zaman It isten o’clock gibi cevaplarla başlar. Ancak cevapta “at ten o’clock” var ve sorusunu istiyorlarsa soru “what time” ya da “when” ile başlar ancak “is” ile devam etmez.

97.   Bir yiyecek menüde varsa “on” yoksa “off’ kullamlır.İnsanlar için “off’ kullanıldığında izinli anlamına gelir.

98.   Cümle      olumlu ise “some” olumsuz ve soru ise “any” kullanılır. Soru cümleleri can / could / would / will” ile oluşturulmuşsa bu durumda “some” kullanılır.

99.   Konu telefon konuşması ise konuşma veya soru içinde “speak” geçer; ancak konuşma yüz yüze geçiyorsa konuşmada veya soruda “see” vardır.

100. Cümlede “ cali” kelimesinin altı çizilmişse yerine “ring”; “ring” kelimesinin altı çizilmişse yerine “cali” gelir.

101. Konuşmak ve görüşmek istenilen kimse eğer müsait değilse cevap “I am sorry /1 am afraid” ile başlar. Devamında “He / she isn’t in / he/she is out” veya “ he/ she has gone to the bank” ifadelerinden biri gelir.

102. Boşluktan önce “am/is/are” varsa boşluğa gelen fiil “-ing” takısı alır.

103. “prefer” tercih etmek anlamına gelir tercih ettiğimiz şeylerin arasına “to” gelir. Tercih ettiğimiz şeyler sorulduğunda soru “which” ile başlar ancak tercih sorusu insanlar için kullanılmışsa soru “who” ile başlar. Soruda kişi ve nesneler arasına “or” kullanılır.

104. Tek heceli sıfatlar sonuna “-er” takısı alır.

(Ör: big – bigger)Çok heceli sıfatlar önüne “more” alır.(Ör: comfortable-more comfortable)

105. “Mr. Smith, There is a cali…. you” boşluğa “for” gelir.

106. “Can I / Could I / May I” sorusu izin sorusudur. Cevaplar “ Yes, please / of course” veya “ No, I am afraid / sorry” ile başlar ve devamında “you” öznesi kullanılır.

 

107.  Can you / Could you /Will you” sorusu rica sorusudur. Cevaplar “ Yes, sure / certainly / of course” veya “ No, I am afraid / sorry” ile başlar ve devamında “I” öznesi kullanılır

108.  Cümlede “ink”(mürekkep) kelimesi geçiyorsa kendisinden önce hiç birşey gelmez.

109.  “What do you think of…” yada “Do you lilce sorusunun cevabında eğer çok seviyorsak “very much”; kararsızsak “allright” yada hiç sevmiyorsak “at ali” kullanırız.

110.  “downstairs / upstairs” kendinden önce hiçbir edat almaz. Ancak apartman katları yani “floor”: “on” edatı alır.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar