Maliye politikası ve bütçe pratik notlar

 

MALİYE POLİTİKASI

KANUNİ KARŞILIK VE DİSPONİBİLİTE:kanuni karşılık ticari bankaların topladıkları mevduatlar karşılığında merkez bankasına yatırdıkları mevduatın belli bir oranıdır.

*Disponibilite ise ticari bankaların kendilerine yatırılan mevduatın bir kısmını kendi kasasında risk haline yönelik saklaması durumu.

KALDIRAÇ ETKİSİ:kamu harcamalarının özel harcamalardaki yetersizlikleri telafi ederek ekonomiyi tekrar canlanma sürecine sokması.

KONSOLİDASYON:vadesi gelmiş kısa vadeli devlet borçlarının,vadelerini uzatmak suretiyle uzun süreli borç şekline dönüştürülmesidir.

KONVERSİYON:ekonomik şartların el vermemesi nedeniyle var olan yüksek faizli kamu borçlarının düşük faizli borçlarla değiştirilmesi işlemi.

OTOMATİK STABİLİZATÖRLER:ekonominin düzenlenmesinde ve istikrarın sağlanmasında dışarıdan müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinde dengeleyici rolü üstlenen unsurlardır.

*vergi hasılatındaki otomatik değişmeler(artan oranlı)

*işsizlik sigortası

*sübvansiyonlar

*kurum ve aile tasarrufları

BÜTÇE

ADEMİ TAHSİS İLKESİ:belirli gelirlerin belirli giderlere ayrılmaması.

ADİ EMANETLER:yasaların gereği olarak bazı gerçek ve tüzel kişilerin depozito şeklinde hazineye yatırmak durumunda bulundukları paralardır.

BÜTÇE:bir  devletin belirli bir döneme ilişkin gelir ve gider tahminlerini gösteren,gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren kanundur.

*bir yılı kapsayan geçici bir kanundur.

*hükümete yetki veren bir yetki kanunudur.

BÜTÇE CETVELLERİ:Acetveli:gider ödenekleri toplamını içerir.

B cetveli:gelir tahminleri toplamını içerir.

C cetveli:gelirlere ilişkin o yıl uygulanacak düzenlemeleri içerir.

BÜTÇE KAPAMA USULLERİ:

*Egzersiz usulü:bütçenin kapsamına giren gelirlerin toplanması ve giderlerin yapılmasında hakların kazanıldığı ya da giderlerin yapıldığı zamanı dikkate alır.

*Jestiyon usulü:bütçenin gelir ve gider hesapları,bütçe yılı itibariyle tutulur ve dönem sonunda da hesaplar kapatılır.

TELAFİ EDİCİ BÜTÇE TEORİSİ:müdahale olmadan ekonominin kendiliğinden tam istihdama gelemeyeceğinden hareketle ortaya atılan bu teoriye göre devlet,ekonomi tam istihdama gelinceye kadar açık bütçe,daha sonra denk bütçe politikası izlemelidir.

İlgili Kategoriler

Anadolu AÖF Maliye Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.