Zamanaşımını durduran sebepler nelerdir?

Zamanaşımını durduran sebepler nelerdir?

aşağıdaki durumlarda zamanaşımı işlemeye başlamaz, başlamışsa durur:

1. velayet süresince, çocukların ana ve babalarından olan alacakları için.

2. vesayet süresince, vesayet altında bulunanların vasiden veya vesayet işlemleri sebebiyle devletten olan alacakları için.

3. evlilik devam ettiği sürece, eşlerin diğerinden olan alacakları için.

4. hizmet ilişkisi süresince, ev hizmetlilerinin onları çalıştıranlardan olan alacakları için.

5. borçlu, alacak üzerinde intifa hakkına sahip olduğu sürece.

6. alacağı, türk mahkemelerinde ileri sürme imkânının bulunmadığı sürece.

7. alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesinde, birleşmenin ileride geçmişe etkili olarak ortadan kalkması durumunda, bu durumun ortaya çıkmasına kadar geçecek sürece.

Zamanaşımını durduran sebeplerin ortadan kalktığı günün bitiminde zamanaşımı işlemeye başlar veya durmadan önce başlamış olan işlemesini sürdürür.

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.