Yerel saat problemleri nasıl çözülür?

YEREL SAAT

Aynı boylam üzerindeki noktalar ekinoks durumunda güne­şin önünden aynı zamanda geçerler. Bu nedenle her merid­yenin kendine özgü bir saati vardır. Buna yerel saat denir.

Yerel saat farkları, meridyenlerden faydalanılarak hesapla­nır. Yerel saat hesaplarını yapabilmek için şunları öğren­mekte fayda vardır:

Aynı meridyen üzerinde bulunan bütün noktaların öğle vakitleri aynı anda olur ve yerel saatleri birbirine eşittir.

Not: Aynı meridyen üzerinde bulunan noktaların yerel saatleri birbirine eşit olmasına rağmen (21 Mart ve 23 Eylül tarihleri hariç) Güneş’in doğma ve batma saatleri farklıdır. Bunun nedeni, Dünya ekseninin 23° 27ıı eğik olmasıdır.

Yerel Saat Problemleri

Yerel saat problemlerinde şu yol takip edilir:

İstenilen merkezlerin her ikisi de Greenwich’in batısında ya da doğusunda ise, boylam numarası büyük olandan küçük olan çıkarılır, istenilen merkezlerden birisi Greenwich’in doğusunda diğeri batısında ise boylamlar toplanı Buna göre; boylam farkı bulunur. Bulunan boylam farkı sabit zaman farkı olan 4 ile çarpılarak yerel saat farkı hesaplanır.

Dünya batıdan doğuya doğru dö Bu nedenle, doğu­da yerel saat batıya göre daima ileridir. Batıda ise yerel saat doğuya göre daima geridir.

Buna göre; batıdaki bir noktanın yerel saati verilerek, doğudaki bir noktanın yerel saati sorulacak olursa, do­ğuda yerel saat daima ileri olacağından aradaki yerel saat farkı toplanır. Doğudaki bir noktanın yerel saati ve­rilir, batıdaki bir noktanın yerel saati sorulursa, batı dai­ma geri kalacağından aradaki yerel saat farkı çıkarılır.

İlgili Kategoriler

Coğrafya Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.