Talep nedir?

Talep: Belirli bir malın,belirli bir dönemde piyasadaki muhtemel fiyatlar karşısında alıcıların o maldan satın almak istedikleri miktardır.Fakat satın alma gücüyle desteklenmezse talep sayılmaz.

TALEP:satın alma güdüsüyle desteklenmiş alım gücüdür.

Diğer değişken sabitken belirli bir zaman diliminde piyasada tüketicinin değişik fiyat düzeyinde satın alamaya hazır olduğu mal veya hizmet miktarıdır.(d)sembolüdür.Talep Fonksiyonu: Xd=f (Px,Pc,Ps,I,E,N,Z)

Xd= talep edilen x malı,Px= x malının fiyatı,Pc= tamamlayıcı malların fiyatları,Ps=ikame malları fiyatları,I=tüketici geliri,
E=tüketici beklentileri, N=tüketici sayısı, Z=zevk ve tercihler
Bireysel talep: Belirli bir zaman içinde bir mala ve bu malın değişik fiyatlarına karşı bir tüketicinin satın almak istediği mal miktarına kişisel talep adı verilir.
Talep Kanunu: Bir malın satın alınmak istenen miktarı ile fiyatı arasındaki ters yönlü ilişkidir.

a-İkame Etkisi: Bir malın fiyatındaki artışın söz konusu malın diğer malların fiyatına göre nispi fiyatının yükselmiş olmasından ötürü malın alım miktarının azalmasıdır.

b-Gelir Etkisi: Diğer değişkenler sabitken bir malın fiyatının arttığı zaman gelir sabit bırakıldığı için gelirin satın alma gücü azalır ve bu nedenle satın alınmak istenen mal miktarının azalması durumudur.
*Talep eğrisi fiyat (Px) ve talep (Xd) miktarı arasındaki negatif ilişkiden dolayı aşağı doğru eğimlidir.

Nedeni: 1-gelir etkisi -2-ikame etkisi -3-azalan marjinal fayda ilkesi

Talebin Değişmesine (Kayması) Yol Açan Faktörler:

1-Tüketici gelirindeki değişmeler

a)Normal Mal:Gelir arttığında talebi artan mallardır
b)Düşük Mal::Gelir arttığında talebi azalan mallardır.

2-İlişkili malların Fiyatındaki Değişmeler

a)Tamamlayıcı Mallar:Birinin fiyatı düşerken diğerinin talep miktarı artıyorsa
b)ikame Mallar:ilişkili mallardan birinin fiyatındaki artış diğer malın talep miktarında artışa neden olduğu mallardır.

3-Zevk ve tercihlerdeki değişmeler, 
4
-Tüketici beklentileri,
5
-Piyasadaki tüketicilerin sayısı.
Talebi eğrisini SAĞ’ a kaydıran Etmenler (Talep Artışı) Talebi eğrisini SOL’ a kaydıran Etmenler(Talep Azalışı)
1-Normal mallarda tüketici gelirinin artması 1-Normal mallarda tüketici gelirinin azalması
Düşük mallarda tüketici gelirinin azalması Düşük mallarda tüketici gelirinin artması
2-Tamamlayıcı malın fiyatının düşmesi, 2– Tamamlayıcı malın fiyatının yükselmesi
İkame malın fiyatının artması İkame malın fiyatının düşmesi
3-Zevk ve tercihlerin ilgili mal lehine yönelmesi 3-Zevk ve tercihlerin ilgili mal aleyhine yönelmesi
4-Fiyatın gelecekte yükseleceği beklentisi 4-Fiyatın gelecekte düşeceği beklentisi
5-Tüketici sayısının artması 5-Tüketici sayısının azalması
Arz: Diğer değişkenler sabitken,belli bir zaman diliminde piyasada üreticilerin değişik fiyat düzeylerinde satmaya hazır oldukları mal ve hizmet miktarıdır. Arz Fonksiyonu:Xs=f (Px,Pg,Py,T,E,Tg,SG,Nf)
Xs=arz edilen x malı miktarı,Px=x malının miktarı,Pg=girdi(üretim faktörü),Py=diğer malların fiyatlar,T=teknoloji,
E=Beklentiler,Tg=vergiler,G=sübvansiyonlar, Nf=firma sayısı

İlgili Kategoriler

İktisat Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.