yds testleri;

KELİME SORULARI  Bu sorular 4 tanedir. Bir isim, bir fiil, bir sıfat ve bir zarf sorulur. Şıklardaki kelimeler çoğunlukla sınava çıkmış soru çözerek hazırlananların bildiği kelimeler olmaktadır. Zor tarafı sorudaki cümleyi anlamaktır.  Çünkü bir cümleyi alındığı paragraftaki diğer cümleler olmayınca anlamak kolay olmayabilmektedir. Yine de soruda geçen eylemin yönü bazen, doğru şıktaki kelimenin ön eki …