homolog;

10. SINIFLAR YAZILI SORULARIDIR. Kısa Cevap /Yazılı Soruları 1.Mayozun profaz 1 evresinde meydana gelen temel olayları yazarak açıklayınız. 2.2n=4 kromozomlu bir hücrenin anafaz 1 ve anafaz 2 evrelerini çizerek açıklayın. 3. Aşağıdaki kavramları açıklayınız? Tetrat: Sinapsis: Krossing over: Homolog Kromozom: 4.Hücrelerin bölünmesi için hangi şartlat gereklidir? 5.Bitki ve hayvan hücrelerindeki mitoz bölünmedeki farklılıkları yazarak açıklayınız? …

10.SINIFLAR BİYOLOJİ  DERSİ   2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI SORULAR ADI:                                     SOYADI:                     SINIF:                            NO: Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(12P) İnterfazın …………………………………. evresinde DNA eşlenir. Sperm yapısındaki ………………………………., döllenme sırasında yumurta zarını delebilen enzim içerir. Homolog kromozom çiftlerinin yan yana gelerek oluşturduğu dörtlü kromatit gruplarına……………………………………………. denir. Erkek üreme organı olan testislerde , mayoz bölünme ile sperm hücrelerinin …