guy mülakat kavramları;

Ürün yasam eğrisi Yeni bir ürünün pazardaki asamalarını tanımlar. Bu asamalar; giriş, büyüme, olgunluk ve düşüşten oluşur ve her aşamada ayrı ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma çabaları uygulanır. Üretilen ürünün izlediği hayat seyri. Giriş, büyüme, zirve, azalma ve silinme şeklinde bölümlenir. Ürün piyasaya girişi sürecinde kar elde edemez, içinde bulunulan sektöre göre yeni bir ürün ise rekabet düşük olacak …

1- MEMURLERINA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI : uyarma, kınama, yönetim görevinden uzaklaştırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, görevinden çekilmiş sayma, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma, kamu görevinden çıkarma. 2-CARİ AÇIK : bir ülkeden çıkan döviz, gelen dövizden fazlaysa cari açık oluşur. 3-SEDÜLER VERGİ : gelir unsurlarının ayrı ayrı vergilendirilmesidir. 4-ÜNİTER VERGİ : gerçek kişilerin gelir kaynaklarından elde …