Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar nedir?

Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar: Belirli bir rezervin kullanılması için yapılan ve rezervin tükenmesi ile değerini yitirecek olan giderler bu hesap grubunda izlenir. Örneğin bir maden çıkarmak için birçok arama, hazırlık ve geliştirme faaliyeti yapılır. Ancak yapılan harcamaların yararı oradan çıkarılacak maden miktarı ile sınırlıdır. Bu nedenle bu tür harcamalar özel tükenmeye tabidir. Özel tükenmeye tabi hesap grubunda 271 Arama Giderleri 272 Hazırlık ve Geliştirme 277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 278 Birikmiş Amortisman 279 Verilen Avanslar. Bu hesaplar genelde faaliyet konusu yeraltındaki doğal kaynaklara ulaşmak ve bunları kullanılabilir hale getirmek olan belli sektörlerdeki işletmelere tahsis edilmiştir.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir