Özel Bütçe nedir?

Özel Bütçe nedir?
Bir Bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen ve bu gelirleri harcama yapma, yetkisi verilen kuruluş, çalışma ve esasları özel kanunla düzenlenen her bir kamu idaresinin bütçesidir.
2011 Bütçesi: 2011 Mali yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nda merkezi yönetim bütçe har-camalarının büyüklüğü 312,5 milyar TL olurken, bütçe gelirlerinin 279 milyar TL, ola-rak öngörüldüğünü açıkladı. Bunun 232,2. milyar TL ‘sinin vergi gelirleri. 2011 yılı büt-çe açığı hedefinin 2010 yılına göre yüzde 24 azalışla 33,5 milyar TL olarak tahmin edilmiş
2010 yılı merkezi yönelim bütçesinde, bütçe giderleri 286,9 milyar lira, bütçe gelirleri 236,8 milyar lira. bütçe açığı da 50,1 milyar lira olarak yer aldı. 58.8 milyar lira faiz ödenecek olan bütçede, 6,6 miktar dışı fazla öngörülmüştü.

İlgili Kategoriler

Maliye Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.