Telafi edici bütçe teorisi nedir?

TELAFİ EDİCİ BÜTÇE TEORİSİ: müdahale olmadan ekonominin kendiliğinden tam istihdama gelemeyeceğinden hareketle ortaya atılan bu teoriye göre devlet,ekonomi tam istihdama gelinceye kadar açık bütçe,daha sonra denk bütçe politikası izlemelidir.

Telafi Edici Bütçe Teorisi nedir?

Devletin belirli sınırlar içerisinde ekonomiyi buhrandan kurtarmak ve ekonomiyi yeni-den canlandırmam için bütçe açığını mali bir araç olarak kullanmasıdır. Durgunluk dönemindeki bir ekonomiyi yeniden tam istihdam seviyesine getirmek için devlet özel sektörünün yatırım harcamalarındaki eksiklikleri giderip yaptığı harcamalarla ekonomiyi tekrardan canlandırır.

İlgili Kategoriler

Maliye Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.