Olağan kanun hükmünde kararname nedir?

Olağan kanun hükmünde kararname nedir?

Olağan KHK, Bakanlar Kurulunun yasama organından bir yetki kanunuyla aldığı yetkiye istinaden çıkarılan, yasama organının ve Anayasa mahkemesinin denetimine tabi olan ve normlar sıralamasında kanunla eş değer nitelik taşıyan düzenleyici bir işlemdir. Olağan dönem KHK’ları ile temel haklar, kişinin hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararname ile düzenlenemez. KHK’nın konusu bunların düzenlenmesine yönelik olamaz. Olağan dönem KHK’lar Bakanlar Kurulu üyelerinin tamamı tarafından imzalandıktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından da imzalanır ve resmi gazetede yayımlanır

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.