Kanun yararına bozma nedir?

Kanun yararına bozma nedir?

Ceza hukukunda yargılamanın usülüne ilişkin bir uygulamadır. Ceza muhakemesi kanunun 309. maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre, mahkeme tarafından verilen ve temyiz edilmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen adalet bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması ister. Bunun için yargıtay cumhuriyet savcısına yazılı bir dilekçe sunar. Yargıtay ceza dairesi, dilekçede ileri sürülen nedenleri yerinde görürse, karar veya hükmü kanun yararına bozar. Bozma nedenleri ceza usul kanununun 309. maddesinde sayılmıştır.

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.