Bono ve Bono’nun tarafları

BONO

 1. Bononun Tanımı, Bono nedir; Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren ticari belgeye bono (emre muharrer senet) denir.
  • Bonoda iki taraf bulunur:
 • Borçlu (muhatap): Bono bedelini ödeyecek kişidir.
 • Alacaklı (lehtar): Bono bedelini tahsil edecek kişidir.

Bonoda cümle “ödeyiniz” şeklinde değil, “ödeyeceğim” şeklinde biter. Bu yönüyle bono bir ödeme vaadidir. Bono vadeli işlemlerde kullanılan bir senettir. Borçlu ödeme için ayıracak nakit parası olmaması dolayısıyla nakit ödeme yapmak yerine alacaklısına bono vermekle, ileride vade geldiğinde ödemek üzere borç altına girmiş olmaktadır. A’nın satacağı malı vardır, Z’nin de bu mala İhtiyacı olmakla beraber ödeyecek nakdi (parası) yoktur. A, malı Z’ye satar ve karşılığında da bono alır.

 • Bononun mecburi şekil şartları:
 • Senet metninde “Poliçe” kelimesini ve eğer senet Türkçeden başka bir dilde yazılmışsa o dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,
 • Muayyen bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havaleyi,
 • Ödeyecek olan kimsenin (Muhatabın) ad ve soyadını,
 • Vadeyi,
 • Ödeme yerini,
 • Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını,
 • Düzenleme tarihi ve yerini,
 • Düzenleyenin imzasını, ihtiva eder.

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları


Yorumlar 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.