Bileşik formüllerinin adlandırılması kimya ders notu

BİLEŞİK FORMÜLLERİNİN ADLANDIRILMASI

  • METAL VE AMETAL ATOMLARINDAN OLUŞAN BİLEŞİKLERİN ADLANDRILMASI(İYONİK BAĞ)

METALİN ADI + AMETALİN ADI + ‘’ÜR’’ EKİ

***AMETAL OKSİJEN İSE OKSİT, AZOT İSE NİTRÜR, KÜKÜRT İSE SÜLFÜR, HİDROJEN İSE HİDRÜR VE KARBON İSE KARBÜR DİYE OKUNUR.

ÖRNEK:        NaCl                  sodyum klorür                              ZnS                çinko sülfür

KF                    potasyum florür                           Ca3N2                    kalsiyum nitrür

BaBr2                baryum bromür                            BaI2                baryum iyodür

***BİRDEN FAZLA DEĞERLİĞİ OLAN METALLERE ÖRNEKLER

METALİN ADI

 

SEMBOLÜ ALABİLECEĞİ DEĞERLİK
BAKIR Cu Cu+1 ve Cu+2
CİVA Hg Hg+1 ve Hg+2
DEMİR Fe Fe+2 ve Fe+3
KOBALT Co Co+2 ve Co+3
KURŞUN Pb Pb+2 ve Pb+4
KALAY Sn Sn+2 ve Sn+4
ANTİMON Sb Sb+3 ve Sb+5
KROM Cr Cr+3 ve Cr+6

*** EĞER METALİN BİRDEN FAZLA DEĞERLİĞİ VARSA METALİN İSMİNDE SONRA PARANTEZ İÇİNDE ROMA RAKAMIYLA BİLEŞİKTEKİ DEĞERLİK SAYISI YAZILIR.

ÖRNEK:        FORMÜLÜ                          ADI                           FORMÜLÜ                                 ADI

FeCl3                           demir (III) klorür                      CaO                         kalsiyum (II) oksit

FeCl2                           demir (II) klorür                        CuO                         bakır (II) oksit

SnS                             kalay (II) sülfür                         ZnO                        çinko oksit

SnS2                            kalay (IV) sülfür                        Al2O3                       aluminyum oksit

*** OKSİJEN BİLEŞİKLERİ OKSİT OLARAK ADLANDIRILIR.

  • AMETALLER ARASINDAKİ BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI ( KOVALENT BAĞ )

 

1.AMETALİN SAYISI+1.AMETALİN ADI  +  2.AMETALİN SAYISI+2.AMETALİN ADI  +  ‘’ÜR’’ EKİ

***SAYILAR LATİNCE YAZILACAK. LATİNCE SAYILAR AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR.

1-Mono 2- Di                   3- Tri                     4- Tetra             5-  Penta

 

6-   Hekza                       7- Hepta             8- Okta                  9- Nona              10- Deka

 

*** 1.AMETALİN SAYISI BİR (1) İSE NE BU SAYI LATİNCE YAZILIR, NE DE OKUNUR.

 

ÖRNEK:              FORMÜLÜ                ADI                      FORMÜLÜ                                  ADI

 

NO                    azot monoksit                   N2O                                  di azot monoksit

CO                    karbon monoksit                CO2                                      karbon di oksit

PCl3                   fosfor tri klorür                  P4S3                                  tetra fosfor tri sülfür

 

Bileşiğin

İsmi

Bileğin Formülü Bileşik Molekülünü

Oluşturan Atomlar

Su H2O 1 Su molekülü; 2 H, 1 O atomundan oluşur.
Amonyak NH3      (KÖK) 1 Amonyak molekülü; 1 N, 3 H atomundan oluşur.
Karbon Di Oksit CO2 1 Karbon Di Oksit molekülü; 1 C, 2 O atomundan oluşur.
Kükürt Di Oksit SO2 1 Kükürt Di Oksit molekülü; 1 S, 2 O atomundan oluşur.
Hidrojen Klorür HCl 1 Hidrojen Klorür molekülü; 1 H, 1 Cl atomundan oluşur.
Hidrojen Florür HF 1 Hidrojen Florür molekülü; 1 H, 1 F atomundan oluşur.
Azot Di Oksit NO2 1 Azot Di Oksit molekülü; 1 N, 2 O atomundan oluşur.
Karbon Mono Oksit CO 1 Karbon Mono Oksit molekülü; 1 C, 1 O atomundan oluşur.
Kükürt Mono Oksit SO 1 Kükürt Mono Oksit molekülü; 1 S, 1 O atomundan oluşur.
Azot Mono Oksit NO 1 Azot Mono Oksit molekülü; 1 N, 1 O atomundan oluşur.
Basit Şeker (Glikoz) C6H12O6 1 Basit Şeker molekülü; 6 C, 12 H, 6 O atomundan oluşur.
Amonyum NH4      (KÖK) 1 Amonyum molekülü; 1 N, 4 H atomundan oluşur.
Fosfat PO4       (KÖK) 1 Fosfat molekülü; 1 P, 4 O atomundan oluşur.
Sülfat SO4       (KÖK) 1 Sülfat molekülü; 1 S, 4 O atomundan oluşur.
Nitrat NO3      (KÖK) 1 Nitrat molekülü; 1 N, 3 O atomundan oluşur.
Hidroksit OH      (KÖK) 1 Hidroksit molekülü; 1 O, 1 H atomundan oluşur.
Karbonat CO3      (KÖK) 1 Karbonat molekülü; 1 C, 3 O atomundan oluşur.
Hidrojen Sülfat H2SO4 1 Hidrojen Sülfat molekülü; 2 H, 1 S, 4 O atomundan oluşur.
Bileşiğin İsmi Bileğin Formülü Bileşiği Oluşturan İyonlar
Kalsiyum Oksit CaO    Ca+2 ve O–2 İyonları
Sodyum İyodür NaI     Na+1 ve I–1 İyonları
Sodyum Klorür NaCl Na+1 ve Cl–1 İyonları
Alüminyum Klorür AlCl3 Al+3 ve Cl–1 İyonları
Kalsiyum Florür CaF2 Ca+2 ve F–1 İyonları
Alüminyum Sülfür Al2S3 Al+3 ve S–2 İyonları
Bakır (I) Klorür CuCl
Bakır (II) Klorür CuCl2
Demir (II) Bromür FeBr2
Demir (III) Bromür FeBr3
Gümüş Nitrat AgNO3
Kalsiyum Karbonat CaCO3
Çinko Sülfat ZnSO4
Alüminyum Sülfat Al2(SO4)3
Sodyum Sülfat Na2SO4
Sodyum Karbonat Na2CO3
Bakır Sülfat CuSO4
Klorat (*) ClO3     (KÖK)
Kromat (*) CrO4    (KÖK)
Bi Kromat (*) Cr2O7   (KÖK)

 

İlgili Kategoriler

YKS-TYT-AYT Kimya Ders Notları YKS-TYT-AYT Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.