Bildirimli fesih nedir?

BİLDİRİMLİ FESİH:sadece belirsiz süreli iş sözleşmelerinde söz konusudur.İşçilerin işyerindeki çalışma süreleri ile orantılı olarak iş sözleşmesi feshedildikten sonra belli bir süre daha çalışmalarını öngören sona erme şeklidir.

*0-6 ayda 2hafta sonra

*6-1,5 yıl arasında ise 4 hafta sonra

*1,5-3 yıl arasında ise 6 hafta sonra

*3 yıldan fazlaysa işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından itibaren 8 hafta sonra feshedilmiş sayılır.

NOT:iş kanununa göre 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 ay kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi işveren tarafından işçinin yeterliliği,davranışları yada işletmenin,işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli sebeplerle feshedilir.

NOT:haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir.Günlük çalışma süresi 11 saati geçemez.

*Fazla çalışma 1 yılda 270 saatten fazla olamaz.

*Her bir saat fazla çalışma için ödenecek ücret %50 yükseltilerek ödenmelidir.

*Gece çalışması en geç saat 20:00da başlayarak en erken sabah 06:00a kadar geçen ve en fazla 11 saat süren dönemdir.

*Nitelikleri bakımından en fazla 30 işgünü süren işlere süreksiz iş,daha uzun süreli olan işlere sürekli iş denir.

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.