Zamanaşımını kesen sebepler nelerdir?

Zamanaşımını kesen  sebepler nelerdir?

1-ödeme,
2-haciz tatbiki,
3-cebren tahsil ve takip muameleleri sonucu yapılan tahsilat,
4-ödeme emri tebliği,
5-mal bildirimi, mal edinme ve mal artmasının bildirilmesi,
6-yukarıdaki muamelelerden herhangi birinin kefile, mümessile tatbiki veya bunlar tarafından yapılması,
7-yargı organlarınca ihtilaflı amme alacaklarında bozma kararı verilmesi,
8-amme alacağının teminata bağlanması,
9-yargı organlarınca yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi,
10-iki amme idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı idarenin borçlu idareye yazı ile amme alacağının ödenmesi için bildirimde bulunması,
11-amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması.
hallerinde kesilecektir.

Zamanaşımının herhangi bir nedenle kesilmesi halinde, kesilmenin rastladığı tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren zamanaşımı yeniden işlemeye başlayacaktır…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar