Suç ve kabahatin farkları nelerdir?

suç, ceza ve güvenlik tedbirlerinin mutlaka kanunla düzenlenmesi gerekirken, kabahatlerin değil ama onlara uygulanacak yaptırımların kanunla düzenlenmesi zorunludur.

– suçlarda lehe kanunun geçmişe yürümesi geçerliyken aynı kural kabahatlere uygulanan idari yaptırımlarda geçerli olmayıp derhal uygulama geçerlidir.

– suçlara teşebbüs mümkünken kanunda açıkça hüküm bulunan haller dışında kabahatlerde mümkün değildir.

– suçlardan farklı olarak kabahatlere iştirakte iştirak edenlerin her biri açısından iştirak şekline bakılmaksızın idari para cezası uygulanır.

– suç da kabahat de hem kast hem taksirle işlenebilir.

– suçların yaptırımı ceza (hapis ve/veya adli para cezası) ve güvenlik tedbirleri iken kabahatlere sadece idari yaptırımlar (idari para cezası ve idari tedbirler) uygulanabilir.

– suçlar zincirleme şeklinde işlenebilirken, bu kabahatlerde mümkün değildir.

– suçlarda zamanaşımı ceza ve dava zamanaşımı olarak ayrılırken, kabahatlerde soruşturma ve yerine getirme zamanaşımı olarak gruplanır. suçlarda zamanaşımı daha uzundur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar