Faktoring Fortfaiting Leasing nedir farkları nelerdir?

Faktoring Fortfaiting Leasing

Faktoring, her türlü mal ve hizmet satışlarından doğan, fatura veya fatura yerine geçen belgelere dayalı, vadeli alacakların Faktoring şirketine temlik edilmesi karşılığında finansman ve tahsilat  hizmetlerinin  sunulmasıdır.

Forfaiting, ihracat-ithalat işlemlerinden doğan vadeli alacak ve borçların rücusuz olarak forfaiting kuruluşlarına (forfaiter) satılmasından doğan ve iskonto işlemi olarak tarif edilen bir finansman tekniğidir.

Farkları;

  • Factoring işlemi kısa vadeli (3 – 6 ay) alacakların satışını konu edinirken, Forfaiting işlemi Factoring’ e nazaran daha uzun vadeli (6 ay ve daha uzun süre) alacakların satın alınma ve devralınmasına dayanır.
  • Factoring işleminde ihracatçı kuruluş ticari ve politik riskleri vade süresince taşımaya devam ederken, Forfaiting işleminde bu riskler tamamen forfaiter’a (ihracatçının finansman kuruluşu) devredilmiştir.
  • Factoring’den farklı olarak Forfaiting işlemine konu olan alacak senetleri için ikincil pazarın oluştuğu ve bu senetlerin pazarda alınıp satılması da söz konusudur.

Leasing, şirketlerin yatırımlarında menkul ve gayrimenkul teminine yönelik ihtiyaçlarını karşılamada kullanılan orta ve uzun vadeli bir finansman yöntemidir. Leasing işlemlerinde, yatırım malı leasing şirketi tarafından satın alınır ve önceden yatırımcı ile karşılıklı olarak belirlenen şartlar ve sözleşmede yer alan kira planı karşılığında, yatırımcıya kullandırılır. Yatırımcının bütün yükümlülükleri yerine getirmesine bağlı olarak sözleşme dönemi sonunda, sembolik bedel üzerinden mülkiyet kiracıya devredilir.

Leasing, yatırım mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasını sağlayarak firmalara işletme sermayelerini daha verimli ve karlı kullanma imkanı sağlamaktadır.

İlgili Kategoriler

Muhasebe Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.