Maasricht kriterleri nelerdir?

Maasricht Kriterleri: 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması’nda AB’ye üye devletlerin Ekonomik ve Parasal Birlik’e katılımı için öngörülmüş bulunan zorunlu koşullardır.(Kopenhag Kriterleri ise,AB’ye üye olabilmek için getirilen kriterlerdir!)

  • Toplulukta en düşük enflasyona sahip (en iyi performans gösteren)üç ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması ile ilgili üye ülke enflasyon arasındaki fark 1,5 puanı geçmemelidir.
  • Üye ülke devlet borçlarının GSYİH’sına oran %60’ı geçmemelidir.
  • Üye ülke bütçe açığının GSYİH’sına oranı %3’ü geçmemelidir.
  • Herhangi bir ülkde uygulanan uzun vadeli faiz oranları 12 aylık dönem itibariyle,fiyat istikrarı alanında en iyi performans üç ülkenin faiz oranını 2 puan aşmamalıdır.
  • Son iki yıl itibariyle üye ülke parası diğer bir üye ülke parası karşısında devalüe edilmemiş olmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar