Enflasyonun nedenleri nelerdir?

Enflasyonun Nedenleri: Ekonomilerde enflasyon istenmeyen bir olgudur. Kaynakları kıt olan ve nüfusu fazla olan ülkelerde daha fazla görülmektedir. Çünkü kıt olan kaynakların daha fazla tüketiciye paylaştırılması önemli bir sorundur. Enflasyonla mücadelede başarı sağlayabilmek için, enflasyonun nedenlerini bilmek yerinde olacaktır. Enflasyonun nedenleri olarak;

– Ülkeye karşılıksız olarak dış piyasalardan giren para, altın, döviz miktarının artması,
– Ülkedeki toplam harcamaların toplam gelirlerden daha fazla olması,
– Üretim miktarının çeşitli nedenlerle azalması,
– Üretim faktörlerinin fiyatlarındaki artışların fazla olması,
– Tedavüldeki para arzının artması,
– Teknolojik yenilikler, yapısal bozukluklar veya yetersizlikler sayılabilir.

İlgili Kategoriler

İktisat Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.