İfa Yerleri nerelerdir?

İfa Yerleri: Para Borçları: Aksi kararlaştırılmamışsa, alacaklının ifa zamanındaki ikametgâhında ifa edilir. Parça Borçları: Aksi kararlaştırılmamışsa, sözleşmenin kurulduğu anda parça borcunun konusunun bulunduğu yerde ifa edilir. Diğer Borçlar( Kıymetli Evrak ve Cins Borç ): Aksi kararlaştırılmamışsa, borcun doğumu anındaki borçlunun ikametgâhında ifa edilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar