Gatt nedir? Ne için imzalanmıştır? Kimler taraftır?

Gatt nedir? Ne için imzalanmıştır? Kimler taraftır?

Gatt : Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması . Uluslararası ticareti, haklar ve sorumluluklar açısından düzenleyençok taraflı bir anlaşmadır. 1947’de 23 ülke tarafından imzalanan bir anlaşma ile kurulmuştur. 1 Ocak 1948’de de yürürlüğe girmiştir. GATT’ın kuruluş amacı, ithalat vergilerini azaltmak, uluslararası ticaretin önündeki tüm engelleri kaldırmak ve ticarette ayırımcı uygulamalara son vermek olarak belirlenmişti. Arthur Dunkel kuruluşun mimarı olarak bilinir. 23 kurucu üye, 45 bin kalem malın gümrük tarifinde karşılıklı taviz vermiştir. Dünya Ticaret Örgütü (WTO), 1 Ocak 1995’de, uluslararası ticaretin en etkin kurumu olarak, Ticaret ve Gümrük Tarifeleri

Genel Anlaşması’nın (GATT) yerine kurulmuştur.

GATT’ın amaçlarına bakıldığında;

Ticari ve ekonomik alandaki ilişkilerin arttırılması,

Tam istihdamın gerçekleştirilmesi,

Dünyadaki üretim kaynaklarının etkin kullanımı.

Anlaşmada belirtilmemiş olan temel düşünce ise;

Uluslararası rekabet sistemini kurabilmek için üye ülkeleri,

Korumacı politikalardan uzaklaştırarak uluslararası ticareti serbestleştirme,

Yani dış ticarette liberalizmi teşvik etme olarak belirlenmiştir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar