Dışsallık nedir? Nasıl içselleştirilir?


DIŞSALLIK

Karar vericilerin üretim veya tüketim faaliyetinden dolayı 3.kişilere yükledikleri maliyetler veya sağladıkları faydalardır.
1-Dışsallıklar hem üretici hem de tüketici tarafından meydana getirilebilirler.
2- Dışsallıklardan dolayı katlanılan maliyetler veya faydaları fiyatlandırmak zordur.
3-Kamusal mallar dışsallıkların özel bir türüdür.4- Dışsallıklar pozitif veya negatif olabilir.
a) Negatif Dışsallık: Özel tüketim veya üretim faaliyetlerinin tüketici veya üretici tarafından ödenmeyen maliyettir.

Marjinal Dışsal Maliyet (MEC):Mal ve hizmet üretimi ve tüketimindeki bir birimlik maliyetin diğer kişilere yüklediği maliyettir.

Marjinal Sosyal Maliyet (MSC):Üretimin yarattığı marjinal özel maliyet ile marjinal dışsal maliyetin toplamıdır.MSC=MPC+MEC=MSB
b) Pozitif Dışsallık: Bir malı veya hizmeti satın alan veya satanların yanında 3.kişilerinde fayda elde etmesidir. MSC=MPB+MEB=MSB
DIŞSALLIKLARIN İÇSELLEŞTİRİLMESİ

Marjinal özel fayda ve maliyetlerin marjinal sosyal fayda ve maliyetleri de kapsayacak şekilde belirlenmesi amacıyla üretici ve tüketici kararlarına dönük düzenlemelerdir.

İlgili Kategoriler

İktisat Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.