Maliye Ders Notları

Durgunlukla mücadelede borçlanma politikası

7 Ocak 2016 0

Durgunlukla mücadelede borçlanma politikası Kamu harcamalarının artırılması ve / veya vergilerin indirilmesiyle bütçede meydana gelecek açığın kapatılması borçlanma ile olacaktır. […]

Maliye Ders Notları

Durgunlukla mücadelede vergi politikası

7 Ocak 2016 0

Durgunluk dönemlerinde kamu harcamaları politikasının amacı ekonomide özel harcamalardaki yetersizliği telafi etmek olduğu halde, vergi indirimlerinin amacı, kullanılabilir kişisel gelirleri […]

Maliye Ders Notları

Verginin mahsubu ve vergi erozyonu nedir?

2 Ocak 2016 0

Verginin mahsubu ve vergi erozyonu nedir? Vergi erozyonu, vergi harcamaları ve mükelleflerin matrah dışı bıraktığı gelirlerden kaynaklanan matrah daralmasıdır. Vergi […]

Maliye Ders Notları

Kamu gelirleri nelerdir?

2 Ocak 2016 0

Kamu gelirleri nelerdir? Olağan: vergi resim , harç, katılma payları, parafiskal gelirler ve gönüllü borçlanmadır. Olağan dışı: ganimetler, para basma, […]

Maliye Ders Notları

Mali sürüklenme nedir?

2 Ocak 2016 1

Mali sürüklenme nedir? Artan oranlı vergiler, bir ekonomide otomatik istikrarlandırıcı görevini yapar. Milli gelir arttıkça, bunun giderek daha büyük bir […]

Maliye Ders Notları

Vergi bilinci nedir?

2 Ocak 2016 0

Vergi bilinci nedir? Kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi açısından, verginin önemini bilen toplum bireylerinin, vergi ile ödevlerinin yerine getirmedeki isteklerinin düzeyi şeklinde […]

Maliye Ders Notları

Vergi mahremiyeti nedir?

2 Ocak 2016 0

Vergi mahremiyeti nedir? Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar, Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar, Vergi […]

Maliye Ders Notları

Vergide yanılma nedir?

2 Ocak 2016 0

Vergide yanılma nedir? Vergi cezası kesilmesini önleyen hallerden birisi yanılmadır. Burada cezayı gerektiren durum mükellefin fiilinden değil yetkili kuruluşların yanlış […]

Maliye Ders Notları

Optimal gümrük vergisi nedir?

2 Ocak 2016 0

Optimal gümrük vergisi nedir? Optimum tarife, ticaret hacmindeki daralmanın olumsuz etkilerine karşılık, ticaret hadlerindeki iyileşmeden doğan net refah artışlarını maksimum […]

Maliye Ders Notları

Mali sömürü nedir?

1 Ocak 2016 0

Mali sömürü nedir? Kamu hizmetlerinden sağladıkları faydadan daha fazla vergi ödemeleri durumunda mali sömürü ortaya çıkar.