Vergi nedir? Modern ve klasik maliyeye göre vergi?

Vergi nedir? Modern ve klasik maliyeye göre vergi?

Devletin veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kişilerinin, geniş anlamdaki faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaları karşılamak ve amme hizmetlerinin gereklerini yerine getirmek gayesiyle, ekonomik birimlerden, kanunda öngörülen esaslara uymak kaydıyla ve hukuki zorlama altında özel bir karşılık vaadi olmaksızın geri vermemek üzere aldıkları para tutarları vergiyi ifade eder.

Klasik görüş: vergi sadece temel kamu hizmetlerinin finansmanı için alınır. Bütçe denkliği sağlanmalı.

Modern görüş: klasik görüşe ek olarak, vergiler gerektiğinde ekonomik ve sosyal hayata müdahele aracı olarak kullanılmalıdır.

İlgili Kategoriler

Maliye Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.