İktisat Ders Notları

Finansal sistem ve işleyişi

17 Ocak 2016 0

FİNANSAL SİSTEM VE İŞLEYİŞİ Mal ve hizmetlerin üretimi, tüketimi, alım ve satımı, bunlar karşılığında yapılan ödemeler, borç alma, borç verme, […]

İktisat Ders Notları

İktisat kavramlar ve tanımlar sözlüğü

17 Ocak 2016 0

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ KITLIK: İnsan ihtiyaçlarının sonsuz, ancak bu ihtiyaçları karşılayacak kaynakların sınırlı olması olgusudur. İKTİSAT: Bireyler ve toplumların sahip […]

İktisat Ders Notları

İktisatta indeksleme nedir?

1 Ocak 2016 0

İndeksleme: Mal veye faktör fiyatları veya vergi gelirleri gibi parasal yükümlülükler ile fiyatlar genel düzeyi arasında geriye veya ileriye yönelik […]

İktisat Ders Notları

Fed’in son politikası nedir?

1 Ocak 2016 0

Fed’in son politikası: FED Eylül 2012’den beri aylık 85 milyarlık tahvil alım programını uyguluyordu.İşsizlik oranlarında devam eden yüksek seviye ve […]

İktisat Ders Notları

Enflasyon hedeflemesi nedir?

1 Ocak 2016 0

Enflasyon hedeflemesi:Merkez Bankası’nın fiyat istikrarının sağlanması amacına yönelik olarak para politikasının makul bir dönem için sayısal bir enflasyon hedefi ya […]

İktisat Ders Notları

Ekonomiyi düzenleyen kuruluşlar nelerdir?

1 Ocak 2016 0

Ekonomiyi düzenleyen kuruluşlar: Radyo ve televizyon Üst Kurulu, Telekomünikasyon Kurumu,Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, […]

İktisat Ders Notları

Orta gelir tuzağı nedir?

1 Ocak 2016 0

Orta gelir tuzağı: Bir ekonominin belirli bir kişi başına gelir düzeyine ulaştıktan sonra orada sıkışıp kalması haline orta gelir tuzağı […]

İktisat Ders Notları

İktisat nedir?

1 Ocak 2016 0

İktisat: Mal ve hizmetlerin üretimini,bölüşümünü ve tüketimini inceleyen; ne üretmeli, nasıl üretmeli ve kimler için üretmeli sorularına yanıt arayan sosyal […]

İktisat Ders Notları

Gelirler politikası nedir?

1 Ocak 2016 0

Gelirler Politikası (Heteredoks politika): İşsizliğin artmasına yol açmaksızın, fiyatların, ücretlerin belirli bir süre için dondurulması veya bunlardaki artışların enflasyon oranının […]

İktisat Ders Notları

İşsizlik nedir?

1 Ocak 2016 0

İşsizlik: Çalışma gücünde ve arzusunda olan ve cari ücretten çalışmaya razı olup da iş bulamayan iş gücünün varlığıdır.Friksiyonel(geçici) işsizlik; işgücüne […]

İktisat Ders Notları

Oligopol piyasası nedir?

1 Ocak 2016 0

Oligopol Piyasası: Birbirlerine etki edebilecek kadar az sayıda firmanın sonsuz sayıda alıcı ile karşı karşıya olduğu piyasadır.Firmalar arasındaki bağımlılık yüksek,piyasaya […]

İktisat Ders Notları

Saf oligopol nedir?

1 Ocak 2016 0

Saf oligopol: Az sayıda firma tarafında homojen bir malın üretildiği satıldığı piyasa yapısıdır.

İktisat Ders Notları

Farklılaştırılmış oligopol nedir?

1 Ocak 2016 0

Farklılaştırılmış oligopol: Az sayıda firma tarafından farkılılaştırılmış bir malın üretildiği satıldığı piyasadır.