Atatürk Döneminde Resim Sanatı Gelişmeleri

ATATÜRK DÖNEMİNDE RESİM SANATI

 • Türkiye’de batı anlayışında resim 19. Yüzyılın ilk yarısında saray çevresinde ilgi gören batılı ressamların etkileri ile başladı. Bunlar arasında İbrahim Paşa, Servili Ahmet Emin, Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey, Halil Paşa dikkate değerdir.
 • Şeker Ahmet Paşa: 1841-1907. Osmanlı’da ilk resim sergisini açan ressamdır. Eserler: Ağaçlar Arasında Karaca, Talim Yapan Erler, Tepe Üzerindeki Kale, Orman, Manolya ve Meyveler, Karpuz Dilimi ve Üzümler.
 • Yüzyılın başlarında ise İbrahim Çallı, Feyheman Duran, Hikmet Onat, Nazmi Ziya Güren ve Ruhi Arel dikkat çeker. Bu kişiler Çallı Kuşağı diye bilinen ressamlardır.
 • İbrahim Çallı: 1882-1960 yılları arasında yaşamıştır. İzlenimci sanat anlayışının ilk temsilcisidir. Türk resminde ‘’Çıplak Kadın’’ motifini işleyen ilk kişilerdendir. Çığır açarak Çallı kuşağını başlatmıştır. Eserleri: Dikiş Diken Kadın, Yatan Çıplak, Tefli Kadın, Ayasofya Cami Avlusu, Mevleviler, Karda Yürüyen Adam, Manolyalar.
 • Bu kuşak 1919’dan itibaren her yıl ağustos ayında açılan sergiler düzenlemişlerdir. 1923 yılında açılan beşinci sergiyle Atatürk yakından ilgilenmiş açılışı yapması için Hamdullah Suphi Bey2i görevlendirmiştir.
 • Her yıl Galatasaray Lisesinde açılan Sanay-i Nefise sergilerinin çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı ile 12 Eylül 1926’dan itibaren Ankara’da açılması kararı alınmıştır.
 • Daha sonra 1928’de Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği kuruldu. Birliğin ilk sergisi Ankara Türk Ocağında Hamdullah Suphi Bey tarafından açıldı.
 • 1933 yılında Nurullah Berk, Abidin Dino, Elif Naci, Cemal Tolu, İbrahim Çallı gibi sanatçılar eski Maarif Vekaleti binasında ‘’Türk İnkılap Sergisi’’ni düzenlediler. Serginin açılışını bizzat Atatürk yapmıştır. İbrahim Çallı ile Mustafa Kemal arasında diyaloglar geçmiş ve İbrahim Çallı Mustafa Kemal’in resmini çizmek istediğini belirterek izin istemiştir.
 • Hüseyin Avni Lifij: 1914 kuşağı ressamlardandır. Paris’te eğitim almış olup Çallı Kuşağının izlenimci tavrını benimsemiştir. Eserleri: Alegori- Savaş- 1917- Acı- Mezarlık.
 • Abidin Dino: 1913-1993 yılları arasında yaşadı. Nazım Hikmet’in ‘Sen mutluluğun resmini çizebilir misin ‘diye sorduğu ressamdır.
 • Hikmet Onat: 1882-1977. Çallı Kuşağına mensuptur. Eserleri: Derede Sandal, Manzara, Kabataştan.
 • Mahmut Cuda: 1904-1987. Çallı kuşağına mensuptur. Eserleri: Haramiler, Mavi Kareli Elmalar, Üç Şerefeli Edirne.
 • Salih Acar: 1927’de doğdu. 1955’te sergisini açmıştır. ‘’Kuş Ressamı’’ olarak da bilinir.
 • İlk kadın karikatüristimiz Selma Emiroğlu’dur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar