AÖF Ders notları-Denetçi görüş ve denetim raporu

DENETÇİ GÖRÜŞ VE DENETİM RAPORU

Denetçi Görüşünün Oluşturulması
Denetim çalışmalarının son aşaması, denetim faaliyetlerinin tamamlanması ve tüm denetim çalışmalarının son kez gözden geçirilerek denetçi görüşünün oluşturulmasıdır.
Denetim faaliyetlerinin tamamlanması
Gelecekte ortaya çıkma olasılığı olan önemli bir belirsizliğin olup olmadığının incelenmesi
Bilanço tarihinden sonra meydana gelmiş ve işletmeyi büyük ölçüde etkileyecek işlemlerin olup olmadığının incelenmesi
İşletme yönetiminden finansal tabloların doğruluğu konusunda beyan mektubu alınması
Denetçinin müşteriden beyan mektubu almasının amaçları:
Denetçiye verilen sözlü beyanları doğrulamak
Dönem içinde verilen sözlü beyanların uygunluğunun devam ettiğini belirlemek
Mali tabloların düzenlenmesinde esas sorumluluğun yönetime ait olduğunu vurgulamak

Denetim faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması
Denetçi, denetimle ilgili tamamlama faaliyetlerini yerine getirdikten sonra tüm çalışmaları son kez gözden geçirecek ve görüşünü oluşturacaktır.
Bu çalışmalar genellikle şunları kapsar:
Denetim programının gözden geçirilmesi
Çalışma mizanının gözden geçirilmesi
Önemlilik ve risk ölçümlerini gözden geçirme
Çalışma kâğıtlarının gözden geçirilmesi
Toplanan kanıtların değerleme ve görüş oluşturma
DENETİM RAPORU BİÇİMLERİ
Standartlarına göre bir denetim raporunda en az şunlar yer almalıdır:
Denetçi raporunda, incelemiş olduğu finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun düzenlenip düzenlenmediğini belirtmek zorundadır.
Denetçi raporunda, incelediği finansal tabloların düzenlenişi sırasında genel kabul görmüş muhasebe kavramlarından değişmezlik kavramına uygun hareket edilip edilmediğini belirtmek zorundadır.
Denetçi, incelediği finansal tablolarda tam açıklama kavramına uygun hareket edilmemiş ise bu durumu raporunda belirtmelidir.
Standart Olumlu Denetim Raporu
Denetçi, finansal tabloların bütünün genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğruyu yansıttığına kanaat getirir ise olumlu görüş bildiren standart bir rapor hazırlayacaktır.
Ana paragraflar bölümü

  1. Giriş Bölümü: Bu bölümde öncelikle denetlenen finansal tablolar sırasıyla belirtilmeli ve yapılan çalışmanın denetim faaliyeti olduğu vurgulanmalıdır.
  2. Kapsam Bölümü: Bu bölümde öncelikle denetimin genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak yapıldığı belirtilir.
  3. Görüş Bölümü:Denetçi görüşünü bu bölümde belirtir.

STANDART OLUMLU DENETİM RAPORUNA AÇIKLAMA PARAGRAFI İLAVE EDİLMESİ
Standart olumlu denetim raporuna açıklama paragrafı ilavesini gerektiren başlıca durumlar şunlardır:
İşletmenin muhasebe politika veya yöntemlerinde bir önceki döneme göre değişiklik yapmış olması durumu
Denetçi tarafından haklı bulunan, o ülkede geçerli olan veya işletmenin tabi olduğu genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden sapma
Standart Olumlu Raporlardan Sapmalar
Denetçiler, değişik nedenlerle standart olumlu rapordan sapma yönünde görüş bildirebilirler.
Bu görüş biçimleri şu şekildedir:
Şartlı olumlu görüş bildirme
Olumsuz görüş bildirme
Görüş bildirmekten kaçınma
DENETİM GÖRÜŞ TÜRLERİ
Şartlı Olumlu Görüş Bildiren Denetim Raporu: Denetçi, finansal tablolarla ilgili bazı sınırlamalar dâhilinde finansal tabloların bütünün genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğruyu yansıttığına kanaat getirir.
Şartlı Olumlu Rapor Yazılmasını Gerektiren Durumlar:Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden önemli; fakat finansal tabloların bütünü hakkında olumlu görüş bildirmeye engel teşkil etmeyecek bir sapmanın olması
Denetçiye denetim incelemeleri konusunda işletme tarafından önemli bir kapsam sınırlandırması getirilmesi hakkında olumlu görüş bildirmeye engel teşkil etmemesi
İşletmeyle ilgili gelecekte çok önemli bir belirsizliğin olması hakkında olumlu görüş bildirmeye engel teşkil etmeyeceğine karar vermesi
Olumsuz Görüş Bildiren Denetim Raporu: Denetçi, incelediği finansal tabloların bütünüyle genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olmadığı ve doğruyu yansıtmadığına kanaat getirir.
Görüş Bildirmekten Kaçınma Biçiminde Görüş Bildiren Denetim Raporu:Denetçi, finansal tablolarla ilgili ne olumlu ne de olumsuz görüş bildirecek kadar görüş oluşturamamış ise görüş bildirmekten kaçınacaktır.
DENETÇİNİN GÖRÜŞ BİLDİRMEKTEN KAÇINMASI İÇİN AŞAĞIDAKİ DURUMLARDAN BİRİNİN ORTAYA ÇIKMASI GEREKİR
Denetçinin çalışma alanının sınırlandırılması nedeniyle olumlu veya olumsuz görüş bildirmesi için gerekli kanıtın toplanamaması: Denetçi, bu durumda işletme tarafından veya başka nedenlerle ortaya çıkan kapsam sınırlamasıyla karşı karşıyadır.
İşletmeyle ilgili gelecekteki belirsizlik durumunun hayati önem arz edecek kadar çok önemli olması: Denetçi, bu durumda işletme hakkında herhangi bir görüş oluşturmayacak kadar hayati önemde belirsizlikle karşı karşıyadır.

Yorumlar 1

  • Aof 4 yıllık lisans bitiren polislere hiçbir avantaj sağlamadı hem para verildi hem yeni sistemde ders çalışılarak okul bitirildi.Ancak 3600 ek gösterge polise verilmedi 2 yıllık onlisanstan farkımız olmadı.Halbuki polise 3600 verilecekse lisans bitirene verilmeli ki adalet tecelli etsin.ustelik teşkilatta lisans bitirmeyen en az 60- 70 bin polis var eğer adaletli davranılırsa bu kadar sayıda öğrenci okumaya çalışacak ve büyük bir ekonomi elde edilecek ve hakedende alacak bu konuyu aof dile getirmesi lazim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar