YKS-TYT Osmanlı imparatorluğu kuruluş devri soru cevap notlar


Soru:Osmanlı imparatorluğu kuruluş tarihi nedir?
Cevap: 1299

Soru:Osmanlı imparatorluğu kuruluş devrinde 1299 dan 1335’e kadar hangi beyliğin egemenliğinde kalmıştı?.
Cevap:İlhanlılar

Soru:İlk Osmanlı-Bizans savaşı hangisidir ve hangi padişah zamanında olmuştur?

Cevap:Osman Bey 1302 Koyunhisar Savaşı
Soru:Osman bey Bursa’nın Fethini kolaylaştırmak için nereyi almıştır?
Cevap:1321 de Mudanya’yı alır

Soru:Osmanlıların sık sık başkent değiştirmesinin nedeni nedir?
Cevap:Fetih Poılitikası

Soru:Bursa’yı hangi padişah feth eder?
Cevap:Orhan Bey 1326

Soru:İznik Hangi savaşta alınır ve kaç tarihinde başkent olur?
Cevap:Orhan Bey Zamanında 1329 Palekanon Savaşında İznik lınınr ve 1331 de başkent olur.

Soru:Anadolu Türk birliğini kurma yolunda atılan ilk adım hangi padişah tarafından atılır?
Cevap:Karesioğulları beyliğinin alınması ile Orhan Bey (1345)

Soru:Osmanlılar ilk deniz gücünü ne zaman elde etmiştir?
Cevap:Orhan Bey zamanında Karesioğulları Beyliğinin alınması 1345

Soru:Osmanlılar hangi olay sonucunda rumeliye ilk adımı atar?
Cevap:Orhan Bey zamanında Çimpe kalesinin alınması ile İlk adım atılır.

Soru:Ankara hangi beylikten alınmıştır ve hangi padişah zamanında?
Cevap:Orhan bey zamanında Eretnaoğullarında alınmıştır.

Soru:İlk osmanlı parası hangi padişah zamanında bastırılmıştır?
Cevap:Orhan bey zamanında bastırılır.
Soru:İlk Osmanlı divanı hangi padişah zamanında kurulmuştur?
Cevap:Orhan Bey zamanında

Soru:İlk osmanlı medresesi hangi padişah zamanında ve nerede açılır?
Cevap:Orhan Bey zamanında İznik’te açılır.

Soru:İlk vezirlik makamı hangi padişah zamanında kurulur?
Cevap:Orhan bey zamanında

Soru:İlk “imaret”hangi padişah zamanında kurulur?
Cevap:Orhan Bey zamanında

Soru:Osmanlı Tarihinde ilk düzenli ordu hangi padişah zamanında kurulmuştur?
Cevap:Orhan Bey zamanında kurulmuştur.

Soru:Edirne hanghi savaş sonunda ve hangi padişah tarafından alınmıştır?
Cevap:1363 Sazlıdere Savaşında I.Murat zamanında

Soru:Osmanlıyı balkanlardan atma amaçlı ilk haçlı ordusu hangi padişah zamanında osmanlıya savaş açmış ve bu savaşı kim kazanmıştır?
Cevap:Bu Savaş Sırpsındığı savaşıdır(1364) I.Murat zamanında

Soru:Edirne hangi padişah zamanında başkent olur?
Cevap:I.Murat (1365)

Soru:Hangi savaş sonrasında sırbistan kapıları osmanlılara açılır? 
Cevap:10 Ağustos1389 I. Kosova Savaşı I.Murat dönemi
Soru:Pencik oğlanı uygulaması ile gayri müslüm çocukları devşirme usulü ile orduya kazandıran ilk padişah kimdir? 

Cevap: I.Murat

Soru:Kapukulu örgütü hangi padişah zamanında kurulmuştur.
Cevap:I. murat zamanında kurulmuştur.

Soru:İlk vezirazamlık, defterdarlık, kazaskerlik makamı hangi padişah zamanında kurulmuştur.
Cevap:I.Murat zamanında kurulmuştur.

Soru: Tımar sistemi hangi padişah zamanında kurulmuştur ve bu durum hangi süreci başlatmıştır?
Cevap:I.Murat zamanında kurulmuştur ve tımar sisteminin kurulması feodalleşme sürecini başlatmıştır.

Soru:Vesaret sorunundan kaynaklanan tahtı ele geçirmeye yönelik ilk ayaklanma hangi padişah zamanında çıkmıştır. Bunun sonucunda nasıl bir uygulama başlatılır?
Cevap:I.Murat zamanında Oğlu savcı bey tarafından çıkarılmıştır.Bu süreçten sonra MÜLK “padişah ve oğullarınındır” diyerek merkezleşme süreci başlar.

Soru:Osmanlının ilk beylerbeyliği hangi padişah zamanında ve nerede kurulmuştur?
Cevap:I.Murat zamanında merkezi Manastır olmak üzere Rumeli Beylerbeyliği Kurulmuştır.

Soru:Kardeş katili geleneği osmanlıda hangi badişah zamanında başlamıştır?
Cevap:Yıldırım Beyazid zamanında.
Soru:Anadolu türk birliğini sağlayan ilk padişah kimdir?
Cevap:Yıldırım Beyazid
Soru:İstanul’u kuşatan ilk osmanlı padişahı kimdir?
Cevap:Yıldırım Beyazıd (1391-96) bu sefer Haçlı tehlikesi yüzünden yarım kalır II. kuşatma (1399-99) Bu kuşatmada Timur tehlikesi sonucu yarım kalır.

Soru:İlk osmanlı tersanesi hangi padişah zamanında ve nerede kurulmuştur?
Cevap:I.beyazid zamanında Geliboluda kurulmuştur.

Soru:Anadolu beylerbeyliği hangi padişah zamanında kurulmuştur ve merkezi neresidir?
Cevap:Yıldırım Beyazid zamanında kurulmuştur Kütahya’da

Soru:İlk osmanlı hastanesi hangi padişah tarafından kurulmuştur?
Cevap: Yıldırım Beyazid
Soru:Yıldırım Beyazid Bizansa gelecek yardımları önlemek için Hangi hisarı yaptırmıştır? 

Cevap:Güzelce Hisarını yaptırmıştır.

Soru:Osmanlı devleti hangi savaş sonunda fetret devrine girmiştir?

Cevap:1402 Ankara savaşı Yıldırım Beyazid zamanında
Soru:Osmanlı fetret devrinde olmasına rağmen avrupadan osmanlıya ciddi bir saldırı gelmemesinin nedeni nedir?
Cevap:Avrupanın 100 yıl savaşları içinde olmasından dolayı.
Soru:Fetret devri kaç yıl sürmüştür?
Cevap:1402-1413 yılları arasında 11 yıl sürmüştür.

Soru:afetret devrine son vererek osmanlıyı yıkılmaktan kurtaran padişah kimdir?
Cevap:I.Mehmet

Soru:Osmanlı feodal sistemine tepki olarak gerçekleştirilen ilk toplumsal ayaklanama hangi ayaklanmadır?
Cevap:1420 Şeyh Bedreddin Ayaklanmasıdır.

Soru:İstanbul Kuşatmasında ilk top silahını kullanan padişah kimdir?
Cevap:II.Murat

Soru:XIV. -XV yy. Avrupada panislavist politika yürüten devlet hangisidir?
Cevap:Macarlar

Soru:Osmanl tarihinde ilk diplomatik olay hangisidir?
Cevap:1444 Edirne-Segedin Ant. Bu antlaşma ile Bülgaristan’ın Osmanlının olduğu kabul edilir.II.Murat Dönemi

Soru:Osmanlıyı Balkanlarda atma amaçlı son haçlı ordusu hangisidir? Cevap:1448 II. Kosova Savaşıdır II.Murat Dönemi

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir