YKS-TYT -ki’nin yazımı ders notu

-Kİ ‘NİN YAZIMI

Türkçede üç farklı “ki” vardır: sıfat yapan “–ki”, ilgi zamiri “–ki” ve bağlaç olan “ki”.

a) Sıfat Yapan “-ki” Ekinin Yazımı
* Sıfat yapan “-ki”, bir ek olduğu için kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılır.

”Hangi?” sorusu cevabı veriyorsa oradaki ”-ki” sıfat yapan -ki’dir.

Duvardaki çatlak her geçen gün genişliyor.

Evdeki hesap çarşıya uymaz.

Aşağıdaki mahallede yangın çıkmış.

Not: Sıfat yapan -ki genellikle ”-daki, -deki” şeklindedir.

b) İlgi Zamiri olan “-ki”nin Yazımı
* ilgi zamiri “-ki”, tıpkı sözcük biçimindeki zamirler gibi adların yerini tutar. Kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılır.

“Benim kızım okumadı, bari seninki okusun.”

(Senin çocuğun)

(Bu örnekte “-ki” ilgi zamiri “çocuk” adının yerini tutar. )

c) Bağlaç Olan “ki”nin Yazımı
* “ki” bağlacı, anlamca birbirine yakın cümlelerin arasına girerek cümleler arasında çeşitli anlam ilgileri kurar. Bağlaç olan “ki” bir sözcüktür. Bu nedenle kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır.

* Bağlaç olan “ki”, çoğunlukla iki cümle arasında yer alır ve cümleler arasında anlam ilgileri kurar.

İlaçlarını düzenli iç ki çabuk iyileşesin.

Cümle Cümle

Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

Not: Fiillerden sonra gelen ”ki”ler ayrı yazılır.

Bilmiyorum ki Anladım ki Seviyorum ki

Not: “ki” bağlacı bazı sözcüklerle birleşip kalıplaşmıştır. Bunlar bitişik yazılır.

belki, çünkü, mademki, halbuki, sanki, oysaki, meğerki

İlgili Kategoriler

Türkçe Ders Notları YKS-TYT Türkçe Ders Notları YKS-TYT-AYT Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.