YKS-TYT Harita bilgisi ders notu

Harita Bilgisi

 • Harita ve plânın en önemli özelliğinin, kuşbakışı çizim ve ölçeğinin olmasıdır.
 • Krokiyi harita ve plândan ayıran tek özellik kabataslak olmasıdır.
 • Haritalarda bozulma en fazla kutuplarda, en az Ekvator’dadır.
 • Haritalarda en fazla ayrıntı plânlarda, en az ayrıntı Atlas Haritalarındadır.
 • Büyük Ölçekli haritaların; en olumlu özellikleri ayrıntısının çok ve bozulma oranının az olmasıdır. En olumsuz özellikleri ise, gösterdiği alanın az olması ve duvarda fazla yer kaplamasıdır.
 • Küçük Ölçekli haritaların; en olumlu özellikleri gösterdiği alanın fazla olması ve duvarda az yer kaplamasıdır.
 • Yeryüzü şekillerinin haritalarda gösterilme metodundan; en kullanışlısı izohips metodudur. Tapoğrafya yüzeyini (engebeleri) en iyi ifade eden metod arama metodudur. Her ikisini birden ifade eden en iyi metod kabartma yöntemidir.
 • İzohipslerde;
 1. En fazla eğitim;çizgilerin sık olduğu yerde,
 2. En az eğitim;çizgilerin seyrek olduğu yerlerdedir.
 • Çizgilerin en sık olduğu yerde;
 1. En fazla aşındırma,
 2. En zor tırmanma,
 3. En kısa uzunluk vardır.
 • İzohipslerde;
 1. En yüksek noktayı en içteki çizgi,
 2. En alçak noktayı en dıştaki çizgi gösterir.
 • İzobarlarda;
 1. En derin noktayı, en içteki eğri,
 2. En sığ yeri en dıştaki eğri gösterir.

İlgili Kategoriler

Coğrafya Ders Notları YKS-TYT-AYT Coğrafya Ders Notları YKS-TYT-AYT Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.