Yedek hukuk kuralları nelerdir?

Yedek hukuk kuralları nelerdir?

Yedek hükümler 3’e ayrılır:

  1. Tamamlayıcı Hükümler: Aksi kişiler tarafından kararlaştırılabilen fakat aksi kararlaştırılmadığı zaman uygulama alanı bulan kurallara denir. Hükümde ‘aksine sözleşme geçerlidir’ veya ‘aksi kararlaştırılmadıkça’ gibi ifadelerin bulunduğu hükümler tamamlayıcı hükümlerdir.
  2. Yorumlayıcı Hükümler: Belli bir durumun kararlaştırıldığı veya belli bir davranışta bulunulduğu halde, bundan ne anlaşılması gerektiği tespit edilmemişse, bu durumda uygulanan hükümlere yorumlayıcı hükümler denir. Örneğin, borcunu ayın ortasında ödeyeceğini belirten kimsenin bu ifadesinden borcunu ayın on beşinde ödeyeceği anlaşılır.
  3. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları: Bir hukuk kavramının veya kurumunun anlamını, onun gerekli yasal unsurlarını ve şartlarını belirleyen kurallardır. Kanun koyucu genelde kavram ve kurumları tanımlamaz ve bu tanımları doktrine bırakır. Ancak bazen tanım yaptığı da görülmektedir.

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.