Türkçeye yerleşmiş yabancı kelimelerin türkçe karşılıklarıYABANCI KELİMELERİN TÜRKÇE KARŞILIKLARI

Abes : Anlamsız, saçma

Abluka : Kuşatma, çevirge

Abone : Sürdürümcü

Absürt : Saçma, akıldışı

Adapte : Uyum

Adi : Bayağı, sıradan

Agresif : Saldırgan

Aidat : Ödenti

Airbag : Hava yastığı

Ajanda : Andaç

Aksiyon : Eylem, edim

Aktif : Etkin

Aktivite : Etkinlik

Aktüel : Güncel

Aleyhtar : Karşıtçı, karşı görüşlü

Alfabe : Abece

Alternatif : Seçenek

Amatör : Deneyimsiz

Ambiyans : Hava

Ambulans :Cankurtaran

Ampermetre:Akımölçer

Analitik : Çözümleyici

Analiz : Çözümleme

Anarşi:Başsızlık, kargaşa

Anatomi : Gövdebilim

Anekdot : Öykü

Angarya : Yüklenti

Animasyon:Canlandırma

Anons : Duyuru

Anket : Sormaca

Anons : Sesli duyuru

Ansiklopedi : Bilgilik

Antreman : Alıştırma, çalışım

Antrenör : Çalıştırıcı

Argüman : kanıt, dayanak

Arkeoloji : Kazıbilim

Aroma : Hoş koku

Arşiv : Belgelik

Artist : Sanatçı, oyuncu

Asayiş : Düzenlilik, güvenlik

Asistan : Yardımcı

Asparagas : Uydurma

Astronomi : Gökbilim

Ateizm : Tanrıtanımazlık

Atıf : Yöneltme, ilişkili bulma, gönderme

Atmosfer : Havayuvarı

Atom : Ögecik

Atölye : İşlik

Avans: Öndelik

Bahir : Deniz

Baht : Yazgı, kader

Bakiye : Kalan

Bandaj : Sargı

Bandrol : Denetim pulu

Banliyo : Çevre, yörekent

Banner : Reklam bandı, reklamlık

Bariyer : Engel

Bariz : Belirgin, açık

Bariyer : Engebe

Barkot : Çizgi im

Beraat : Aklanma

Best-seller : Çok satan

Bilboard : Duyuru tahtası

Bilhassa : Özellikle

Biyografi : Öz geçmiş

Bizzat : Kendisi

Blöf : Kandırmaca

Bone : Başlık

Bonkör : Eliaçık

Botanik : Bitkibilim

Boykot : Direniş

Branş : Dal, kol

Buton : Düğme

By-pass : Damar aktarma

Call center: Çağrı merkezi

Camia : Topluluk

Cari : Yürürlükte olan

Catering : Yemek hizmeti

Celse : Oturum

Cengaver : Savaşçı

Center : Merkez

Cenup : Güney

Cereyan : Akım

Cetvel : Çizelge, düzçizer

Cevap : Yanıt, karşılık

Change : Para değişimi

Chat : Sohbet

Check-in : Giriş işlemi

Check-out : Çıkış işlemi

Check-list: Denetim çizelgesi

Check-point: Denetim noktası

Checkup : Tümtanı, tam bakım

Cheesecake: Peynirli kek

Corner : Köşe

Cihaz : Aygıt

Cracker: Çökertici

Çek etmek : Yoklamak, denetimlemek

Çip: Yonga

Dahil : İç, içsel

Darbımesel : Atasözü

Darphane : Para basımevi

Data : Veri

Debriyaj : Kavrama

Defans : Savunma

Defansif : Savunmaya dayalı

Deforme : Şekli bozulmuş

Defroster : Buz çözer

Deklarasyon : Bildiri, açıklama

Demo : Tanıtım

Demonstrayon : Gösteri

Deep-freeze: Derin dondurucu

Dejenerasyon: Yozlaşma

Dejenere : Yozlaşmış

Dekont : Hesap belgesi

Departman : Bölüm

Deplasman : Yabancı saha

Depresyon : Ruh çöküntüsü

Despot : Buyurgan

Dijital : Sayısal

Direktör : Yönetmen

Distribütör: Dağıtıcı

Dizayn : Tasarım

Done : Veri

Doping : Uyarıcı

Download : İndirmek, yüklemek

Driver : Sürücü

Dublaj : Seslendirme

Dubleks : İki katlı

Ebedi : Sonsuz

Ebeveyn : Ana baba

Ecnebi : Yabancı

Edat : İlgeç

Edip : Yazar

Editör : Yayımcı

Efor: Çaba, gayret, güç

Egale etmek : Eşitlemek

Egoist : Bencil

Egzersiz : Alıştırma

Ego : Ben

Ekarte etmek : Elemek

Ekoloji : ÇEvre bilimi

Eksper : Uzman

Ekstra : Fazla, fazladan

Ekstre : Hesap özeti

Elastik : Esnek

Elimine etmek: Elemek

Elimine olmak: Elenmek

E-mail: E-posta

Empati : Duygudaşlık

Empoze etmek : Dayatmak

Enformasyon : Danışma

Entegre : Bütünleşik

Entern : Yetişici

Enstrümantal: Sözsüz.

Entegre : Bütünleşmiş

Envanter : Döküm

Eskiz : Taslak

Eskort : Koruma aracı

Euro: Avro

Exit : Çıkış

Eyeliner: Göz kalemi

Faal : Çalışkan, etkin

Factoring : Aracı, aracılık

Fahri : Onursal

Fail : Yapan, eden

Faiz : Getiri

Faktör : Etken

Faks: Belgegeçer, belgeç

Final : Son

Fanatizm : Bağnazlık

Fasıl : Bölüm

Federal : Birleşik

Fermantasyon : Mayalanma

Finish : Bitiş, varış

Firmware: Bellenim

First lady: Başhanımefendi

Fitnesscenter: Sağlıklı yaşam merkezi

Fotokopi : Tıpkıçekim

Frame : Çerçeve

Franchising: İsim hakkı

Full : Tam

Full Time : Tam gün, tam zamanlı

Fullemek : Doldurmak

Gala: Ön gösterim

Garp : Batı

Gıyabi : Yokken

Global : Küresel

Grafik : Çizge, çizenek

Gramer : Dilbilgisi

Grev : İşbırakımı

Gurme : Tatbilir

Gurup : Gün batımı

Güruh : Toplaşım, kalabalık

Güya : Sanki, sözde

Hacker : Kırıcı

Hakiki : Gerçek

Handikap : Engel

Happy-hour : İndirim saatleri

Harcırah : Yolluk

Hard Disc : Ana Bellek

Harfiyen : Değiştirmeksizin

Hasıl : Ürün, verim

Hat-trick : Üçleme

Hayalperest : Düşkurucu

Haysiyet : Onur, saygınlık

Hazar : Barış

Hinterland : Art bölge

Hit : Gözde

Hosting : Ana sistem

İcetea : Soğuk çay, buzlu çay

İdefiks : Saplantı, sabit fikir

İmtiyaz : Ayrıcalık

İnstantcoffee: Hazır kahve

İskonto : İndirim

İzolasyon : Yalıtım

Jakuzi : Sağlık havuzu

Jaluzi : Şerit perde

Jenerasyon : Kuşak , nesil

Jeneratör : Üreteç

Jenerik : Tanıtımık

Jenosit : Soy kırım

Jeofizik : Yer fiziği

Jeolog : Yerbilimci

Jeoloji : Yerbilim

Joystik : Yönetme kolu

Kabine : Bakanlar kurulu

Kabotaj: Gemi işletimi

Kadastro : Yeryazım

Kadir: Değer

Kadük : Düşmüş

Kaide: Değer

Kainat: Evren

Kalibraj: Ayarlama

Kalite : Nitelik

Kamer: Ay

Kamera: Alıcı

Kampüs : Yerleşke

Karambol : Karışıklık

Kartel : Tekel

Kartvizit : Tanıtma kartı

Kombinasyon : Birleşim

Komite : Kurul

Kompetan : Uzman

Komplike : Karışık, dolaşık

Komplo : Tuzak

Komünikasyon : İletişim

Konfeksiyon : Hazır giyim

Konferans : Konuşma, toplantı

Konfigürasyon : Yapılandırma

Kongre : Kurultay

Konsantre : Yoğunlaştırılmış

Konsept : Kavram

Konsültasyon : Danışım

Kontrast :Zıtlık,karşıtlık

Kozmik : Evrensel

Labirent : Dolambaç

Laboratuvar:Beklemelik

Lağvetmek: Kaldırmak

Lanse etmek : Öne sürmek

Laptop: Dizüstü bilgisayar

Libero : Son adam

Limit: Sınır, uç

Link : İlişim, bağlantı

Liposuction : Yağ aldırma

Literatür: Yazın

Loder: Yükler

Lojman: Kurum konutu

Lokal : Yerel, mahalli

Lümpen : Sefil, seviyesiz

Makro : Geniş, büyük

Mamafi : Bununla birlikte

Maraton : Uzun koşu

Marj : Pay

Marjinal : Sıra dışı

Market : Satış merkezi

Mecmua : Dergi

Mega : Çok büyük

Mega store: Büyük mağaza

Menajer : Yürütücü

Mesaj : Bildiri, ileti

Metot : Yöntem

Metropol : Ana kent

Mikro : Dar, küçük

Minimum : En az

Misyon : Özel görev

Modern : Çağdaş

Modernize etmek : Yenilemek

Modül : Parça

Montaj : Kurgu

Motive etmek : İsteklendirmek

Mouse : Fare

Mönü : Yemek listesi

Naçizane : Önemsiz, değersiz

Nadide : Görülmemiş, az görülen

Nafaka : Geçimlilik

Nafile : Boşuna

Nağme : Ezgi

Nahiye : Bölge, bucak

Nahoş : Tatsız, kötü, yakışıksız

Nakden : Para olarak

Nasihat : Öğüt

Nezaket : İncelik

Nötr : Yansız, tarafsız

Obje: Nesne

Ofansif : Atak

Ofis : İşyeri

Ofsayt : Açığa düşme

Ofset : Düzbaskı

Okey(lemek) : Onay, onaylamak

Oley : Yaşa!

Online : Çevrim içi

Organizasyon : Düzenleme

Orijinal : Özgün

Oryantasyon : Alıştırma, uyum

Paraf : İmce

Parafe etmek : İmcelemek

Parametre : Değişken

Parttime : Yarım gün, yarı zamanlı

Patent : Buluş

Patent hakkı : Buluş hakkı

Patentine almak : Tekeline almak

Patentli : Buluşlu

Peeling : Soyum, deri soyma

Penaltı : Ceza vuruşu

Periyot : Devir, devre

Perspektif : Bakış açısı

Plaza : İş merkezi

Polemik : Söz dalaşı, dalaşma

Poşet : Torba

Pozisyon : Durum

Profil : Görünüş, görüntü

Prosedür : İzlek

Provokasyon: Kışkırtmak

Provokatör : Kışkırtıcı

Rakım : Yükseklik, yükselti

Rakip : Yarışmacı

Rampa : Yokuş

Randevu : Buluşma

Randıman : Verim

Rant : Getirim

Rapor: Yazanak

Rasat : Gözlem

Rastgele : Gelişigüzel

Realite : Gerçek, gerçeklik

Reflektör : Yansıtıcı

Restorasyon: Onarım, yenileme

Revize edilmek : Düzeltilmek, yenilenmek.

Revize etmek : Düzeltmek, yenilemek.

Revizyon : Düzeltme, yenileme, yenilenme

Reyting : İzlenme oranı

Rezervasyon : Yer ayırtma

Rezidans : Konut

Roof : Çatı

Rövanş : İkinci karşılaşma

Sabotaj : Kundaklama

Sansür : Sıkıdenetim

Sauna : Buhar banyosu

Sav : Tez

Seans : Oturum, kez, süre

Sekreter : Yazman

Selfie : Özçekim

Self-servis : Seçal

Sembol : Simge

Sembolik : Simgesel

Seminer : Topluçalışım

Sempati : Cana yakınlık

Sempatik : Sevimli, cana yakın

Sempatizan : Duygudaş

Sentez : Birleşim

Server : Sunucu

Sezon : Sürem

Show-Şov : Gösteri

Showman : Gösteri adamı

Simülatör : Öğrencelik

Simültane : Eşzamanlı

Sirkülasyon : Dolaşım

Sistem : Dizge

Skandal : Utanca

Skor : Sonuç

Skor board : Sonuç tahtası

Slayt : Saydam, yansı

Slogan : Savsöz

Software : Yazılım

Solaryum : Güneşletici

Sorti : Çıkış

Sosyal : Toplumsal

Sosyalist : Toplumcu

Sosyolog : Toplum bilimci

Sömestr : Yarıyıl, dönem

Spesifik : Özgül

Spesiyal : Özel

Spiker : Sunucu

Sponsor : Destekleyici

Stabil : Oturmuş, istikrarlı, sabit

Staj : Uygulamalı öğrenim, yetişim

Star : Yıldız

Start : Başlangıç

Start Almak : Başlamak

Stil : Biçem

Stok : Yığım

Stres : Gerilim

Süper : Üstün, en büyük

Sürpriz : Şaşırtı

Şantaj : Gözkorkurtma

Sark : Doğu

Şekil : Biçim, tutum

Şerh : Açma, ayırma

Şofben : Su ısıtıcısı

Şoför : Sürücü

Şok olmak : Çok şaşırmak

Şov : Gösteri

Şovrum : Sergi evi

Şube : Dal, kol

Taahhüt : Üstlenme

Tahkim : Pekiştirme

Tahlil : Çözümleme

Tahliye : Salıverme

Taklit : Öykünme

Tali : İkincil

Talk şov : Söz gösterisi

Tansiyon : Kan basıncı, gerilim

Tasarruf : Biriktirme, artırım

Tatil : Dinlence

Taviz : Ödün

Tazminat : Ödence

Tebliğ : Bildiri

Tedavül : Geçerlik, sürüm

Tekabül etmek: Karşılamak

Teknik : Yol, yöntem

Tekzip : Yalanlama

Temyiz : Ayırt etme

Teorem : Önerme

Teori : Kuram

Teorik : Kuramsal

Terapi : İyileştirme

Tercüme : Çevirme, çeviri

Termometre : Sıcaklık ölçer

Terör : Yıldırı

Tesir : Etki

Tesisat : Kurum, kuruluş

Test : Sınama

Tez : Sav

Tezat : Çelişki, karşıtlık

Tiraj : Baskı sayısı

Torpil : Kayırma

Totaliter : Baskıcı, bütüncül

Trafik : Gidiş-geliş

Trajedi : Ağlatı

Transparan : Saydam

Trend : Yönelme, eğilim

Turizm : Gezim

Tümör : Ur

Türbülans : Ters akıntı

Ufuk : Çevren

Uhde : Görev, sorumluluk

Ümitvar : Umutlu

Ümmi : Okur yazar olmayan

Ünite : Birim

Üniversel : Evrensel

Üstüvane : Silindir

Ütopik : Hayali, düşsel

Ütopya : Hayal, hayal ülke

Vazo : Çiçeklik

Vantilatör : Yelveren, estireç

VCD : Görüntülü yoğun disk (GYD)

Versiyon : Sürüm

Vesaire : Ve benzeri

Vesait : Araçlar

Vestiyer : Askıyeri, askılık

Video : İzlemece

Vitrin : Sergen, sergilik

Viraj : Dönemeç

Virman : Aktarım

Viyadük : Aşıt, kuruköprü

Vize : Görüldü

Vizyon : Ufuk, ileri görüş

Vuslat : Kavuşma

Yakamoz : Parıltı

Yeknesak : Tekdüze

Yekûn : Toplam

Yevmiye : Gündelik

Zaaf :Güçsüzlük, düşkünlük

Zabıt : Tutanak

Zamir : Adıl

Ziraat : Tarım

Zirve : Doruk

 

 

İlgili Kategoriler

Başarı Belgesi ÖrnekleriBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir