Türk Edebiyat Tarihinin İlkleri

Türk Edebiyatında İlkler:

İlk Türk Tarihçi ve Edebiyatçısı: tonyokuk

İlk yerli tiyatro eseri= Şinasi/Şair Evlenmesi

İlk resmi Türkçe gazete= Takvim-i Vekayi (1831)

İlk yarı resmi gazete= Ceride-i Havadis (1840)

İlk özel gazete= Şinasi ve Agal efendi’nin beraber çıkardığı Tercüman-ı Ahval (1842)

Şinasinin tek başına çıkardığı ilk özel gazete Tasvir-i Efkar (1862)

İlk köy romanı= Nabizade Nazım/ Karabibik

İlk şiir çevirisini(Tercüme-i Manzume), ilk makaleyi(Tercüman-ı Ahval mukaddimesi) yazan ve noktalama işaretlerini ilk kullanan = Şinasi

İlk atasözleri kitabı= Şinasi/Durub-i Emsal-i Osmaniye

İlk makale= Şinasi/Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

İlk tarihi roman = Namık Kemal/ Cezmi

İlk edebi roman= Namık Kemal/ İntibah

İlk psikolojik roman= Mehmet Rauf/Eylül

İlk psikolojik roman denemesi: Nabizade Nazım/ Zehra)

İlk çeviri roman= Yusuf Kamil Paşa/Fenolan’dan Talemak

İlk yerli roman= Şemsettin Sami/Taaşşuk-u Talat ve Fitnat

İlk realist roman= Recaizade Mahmut Ekrem/Araba Sevdası

İlk realist roman denemesi Samipaşazade Sezai/ Sergüzeşt

Batı tekniğine uygun ilk roman= Halit Ziya Uşaklıgil/ Aşk-ı Memnu

İlgili Kategoriler

10.Sınıf Edebiyat Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.