Tröst konsorsiyum farkı nedir?

Tröst konsorsiyum farkı nedir?
iki veya daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek, belirli bir proje ile ilgili olarak birlikte hareket etmek için, oluşturdukları adi şirket niteliğindeki yapıya konsorsiyum denir. burada önemli olan, konsorsiyum ortaklarının her birinin projenin belli bir kısmına yönelik olarak uzmanlaşmış ve iş bölümü içerisinde bulunmasıdır. ankara metrosu projesi için a, b ve c firmalarının bir araya gelerek kendi aralarında bir konsorsiyum sözleşmesi imzalaması ve a şirketinin yapım ve inşaat işlerinden, b firmasının vagonlardan, c firmasının ise elektrik tesisatından sorumlu olması bu durumun en güzel örneklerinden bir tanesidir. bu durumda belediye, metro projesi sözleşmesini her bir firma ile ayrı ayrı değil, sadece konsorsiyum ile imzalar. konsorsiyumun işleri, ortaklar tarafından belirlenen pilot firma tarafından yürütülür.

Tröstten farkı ise ;
-tröstte firmalar hukuki ve ekonomik bağımsızlıklarını yitirirler fakat konsorsiyumda şirketlerin hukuki ve ekonomik bağımsızlıkları devam eder.

-Konsorsiyumda şirketler bir projeyi gerçekleştirmek için bir araya gelirler fakat tröstte piyasadaki rekabeti ortadan kaldırmak için bir araya gelirler.

-Konsorsiyum yasal bir ortaklıktır fakat tröst yasaklanmıştır.

İlgili Kategoriler

Muhasebe Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.