Tobin q teorisi nedir?

TOBİN Q TEOREMİ: Yatırım kararları verilmesinde sermaye piyasasının rolü üzerinde yoğunlaşır.Şirketler hisselerinin fiyatları yükselirken hisse fiyatlarına tepki olarak daha fazla yeni sermaye üretirler ve yatırımlarını artırırlar.Bu teorideki q ise, bir firmanın varlıklarının bu varlıkları üretmenin maliyetine nispetle sermaye piyasasında oluşacağı tahmin edilen değerdir.Q değeri 1’e eşit veya küçükse firmalar artık yeni hisse senedi çıkarmayacaktır.

Tobin Q teorisi nedir?

Hisse senedi ile yatırımı ilişkilendiren teoridir.Firmanın piyasa değerindeki artışın sermayenin maliyetine oranı ile marjinal q değeri bulunur.Marjinal q birden büyükse firma yeni yatırımı yapabilir,1 e eşitse firma yalnızca yenileme yatırımı yapabilir,1 den küçükse firma yeni yatırım da yapamaz yenileme yatırımı da yapamaz.

İlgili Kategoriler

İktisat Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.