Tekrarlanma (Tekerrür) Nedir?

Tekrarlanma (Tekerrür) Nedir?
Vergi Hukukunda tekrarlanma vergi ziyaı ve usulsüzlük suçlarını belirli bir sürede tek-rar işleyenlerin bunlara ilişkin cezalarının artırılarak uygulanmasını ifade etmektedir. Vergi ziyaına neden olmaktan yâda usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası da kesilen bir kimse aynı türden fiili cezanın kesinleştiği tarihi izleyen yılın başından baş-lamak üzere vergi ziyaında 5 usulsüzlükte 2 yıl içinde tekrar işlerse vergi ziyaı cezası % 50, usulsüzlük cezası %25 oranında artırılır.

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.