Tapu siciline egemen ilkeler nelerdir?

Tapu siciline egemen ilkeler nelerdir?

  1. Taşınmaza sayfa açılması ilkesi: “Ayni sistem” denilen ve her bir taşınmaza tapuda ayrı bir sayfa açılmasını öngören sistemdir. Bu sistemde arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kayıtlı bağımsız ve sürekli ayni haklar ve kat mülkiyetine kayıtlı bağımsız bölümler için tapu sicilinde ayrı bir sayfa açılmakta, böylece taşınmaza ilişkin işlemeler ayrı bir sayfada gerçekleştirilmektedir.
  2. Tescil ilkesi: Bir ayni hakkın doğumu, devri ve tesisi için tapu siciline tescil şarttır. Tescil yapılmadıkça ayni hakkın varlığından söz edilemez.
  3. Tapudaki tescilin sebebe bağlılığı ilkesi: Taşınmaza ait tapu sicilinde yapılan tescil, ancak hakkın doğumu için gerekli diğer kurucu unsurların da varlığı halinde ayni hakkı kazandırır.
  4. Tapu siciline güven ilkesi: Tapu sicilindeki kayıtlar taşınmaz üzerindeki ayni hakların durumunu kamuya açıklar. Bu nedenle herkes tapu sicilindeki bir kaydın doğru olduğunu düşünmede haklıdır. Bu kayıtlar yolsuz olsa dahi, böyle bir kayda güvenerek ayni hak kazanan üçüncü kişilerin bu kazanımı korunmuştur.
  5. Tapu sicilinin aleniyeti ilkesi: Hiç kimsenin tapu sicilinde kayıtlı olan bir hususu bilmediğini inkar edememesidir.
  6. Tapu sicilinin tutulmasında devletin sorumluluğu: Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan devlet sorumludur. Burada devletin kusursuz sorumluluğu bulunmaktadır.

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.