Tahakkuk Zamanaşımı nedir?

Tahakkuk Zamanaşımı:
Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak 5 yıl için-de tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. Gelir vergisinde tahakkuk zamanaşımı gelirin elde edildiği takvim yılını izleyen yılbaşından itibaren iş-lemeye başlar. Veraset ve intikal vergisinde zamanaşımının başlangıcı için mükellefi-yetin doğduğu zaman esas alınmıştır. Tahakkuk zamanaşımı mücbir sebep, takdir komisyonlarına müracaat edilmesi gibi durumlarda durmaktadır. Bu durumda zama-naşımı süresi durma halinin kalktığı andan itibaren eski süreye eklenerek devam et-mektedir.

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.