yönetim biçimleri;

 DEVLET 1. Devletin Tanımı Kökeni Arapça olan devlet ya da diğer kullanımıyla dûlet kelimesi sözlükte değişmek, bir halden başka bir hale dönüşmek, dolaşmak, üstün gelmek, zafer kazanmak gibi anlamlara gelir. devlet kavramı hakkında da pek çok ve çeşitli tanımlar mevcuttur – Devlet, bir siyasi otoritenin bulunduğu farklılaşmış bir insan topluluğudur. – Devlet, bir milletin hukuki …

Aristoteles Platon’un Öğrencisi Hocası Platon. Yunan kent devletlerinin siyasal çöküşü onun zamanında başlamıştı. Philip’in oğlu İskender’e hocalık yaptı. Babası da sarayın hekimiydi. İskender’in ölümünden sonra Atina’yı terk etmeye zorlandı. Ama Platon’un akademisinde 20 yıl kalmayı başardı. Sonra da kendi okulunu Lyceum’u Çalışmaları geniş bir alana yayılmıştı. Metafizik, ahlak, siyaset bunların arasındadır. Pratik düşüncenin öncüsü Platon’un …