ücret kesintisi;

İŞ İLİŞKİSİNİN ÜCRET YÖNÜNDEN DÜZENLENMESİ ÜCRETİN TANIMI VE UNSURLARI Ücret: Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya 3.kişiler tarafından sağlanan para ile ödenen tutardır. Ücretin üç tane unsuru vardır: a. Bir iş karşılığıdır b. Parayla ödenen tutarı kapsar c. İşveren veya 3.kişilerce sağlanan parasal tutardır ÜCRET SİSTEMLERİ : a.Zamana Göre Ücret: Ücretin saatlik, günlük, haftalık, aylık …