türkiyedeki cemaatler;

CEMAAT: Toplanmak, bir araya getirmek anlamlarına gelen cemaat, insan topluluğu manasında da kullanılmıştır. Ayrıca namazı birlikte kılan topluluğu ifade etmek için kullanılır. Cemaat, Müslümanların din kardeşliği temeline dayalı olarak gerçekleştirdikleri birlik, beraberlik anlamına gelir. Dini cemaatler de dini daha iyi yaşamak için Müslümanların aralarında oluşturdukları topluluklardır. Kur’anı ve Sünneti esas alan bu topluluklar…Ehl-i Sünnet ve’l …

Kadirilik ; 12. yüzyılda şeyh Abdülkadir Geylani tarafından kurulan ve islam dünyasındaki en köklü tarikatlardandır. Kadirilik etkisinde oldukları bilinen belli başlı gruplar, Dr.Haydar Baş liderliğindeki icmalciler, Kadiri Muhammediye, Galibiler ve Tillocular olarak bilinen cemaatlerdir. Kadirilik ve Kadiri Tarikatı Müslümanların yaşadığı her bölgede müntesipleri bulunan Kadiri tarikatı, Abdülkadir-i Geylani’ye izafeten anılan bir sufi tarikatıdır. Kimi araştırmacılar, …