türkiye cumhuriyeti iktisat tarihi ders notu;

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKTİSAT TARİHİ 1.ÜNİTE ÖZET MİLLİ İKTİSAT POLİTİKASININ ORTAYA ÇIKMASI *Yeni Osmanlılar Hareketi’nin yıllarca süren mücadelesi sonucu 1876’da ilan edilen Kanun-ı Esasi (Anayasa), iki yıl sonra II. Abdülhamit tarafından rafa kaldırıldı ve Meclis-i Mebusan fesh edildi. * İstanbul’da yüksek okullarda hürriyet talep eden öğrenciler tarafından gizli dernekler kurulmaya başlandı. Bunlardan biri Mekteb-i Tıbbiye’de hayata …